REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR DE STARTURI CU SANIA

EDIŢIA 2011

1. GENERALITĂŢI
2. PISTA DE CONCURS
3.
SANIA
4. 
ORGANIZATORII
5.
JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC
6.
DIRECTORUL DE CONCURS
7. 
SERVICIUL MEDICAL
8.
COMPETIŢIA
9.  
DECIZII FINALE

1. GENERALITĂŢI
F.R.BOB-SANIE, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Cluburile afiliate F.R.B.S. sunt singurele în drept să organizeze competiţii de starturi cu sania.
1.1.  COMPETIŢII
1.1.1. Campionatele naţionale de starturi se desfăşoară anual, la datele fixate în şedinţa de calendar a F.R.B.S.
1.1.2. Competiţiile oficiale interne ale F.R.B.S.
Acestea sunt:
a) competiţiile de la paragraful 1.1.1.
b) toate celelalte competiţii fixate în calendarul F.R.B.S. şi aprobate de Comitetul Federal al F.R.B.S.
1.1.3. Programul şi invitaţiile pentru competiţiile de mai sus sunt trimise celor interesaţi de organizatorul fiecărei competiţii.
1.1.4.PROBELE DE CONCURS
Competiţiile de starturi cu sania cuprind următoarele probe :
a) sanie simplu masculin şi feminin
b) sanie dublu masculin
c) sanie echipe (exclusiv pentru categoriile de vârstă – seniori, juniori I)
1.2. DREPTUL DE PARTICIPARE
1.2.1. Au dreptul de a înscrie sportivii la competiţiile oficiale ale F.R.B.S., numai cluburile şi asociaţiile sportive afiliate şi care au taxele plătite la zi.
Sportivii înscrişi în competiţiile oficiale ale F.R.B.S. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.2.1.1. Să fie legitimaţi la un club cu taxele plătite  la zi.
1.2.1.2. Să fie acoperit pe toata durata competiţiei, inclusiv în timpul antrenamentului oficial, de o asigurare valabilă, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale de sanie.
1.2.1.3. În componenta echipajului de dublu masculin sunt admişi doi sportivi legitimaţi la cluburi diferite. În cazul în care un sportiv are dublă reprezentare, acesta poate participa în competiţie doar pentru un singur club.
1.2.1.4. Pentru postul de pilot, nu pot participa decât sportivii care au concurat  în aceasta calitate în sezonul competiţional pe gheaţă, la cel puţin un concurs pe care l-au terminat fără incidente (excepţie juniori mici, legitimaţi în ultimul an). Pilot este considerat şi sportivul participant în probele de simplu.
1.2.1.5. Pentru postul de copilot, pot participa toţi sportivii legitimaţi, indiferent dacă au participat sau nu la competiţiile pe gheaţă.
1.2.1.6. Un sportiv-pilot nu poate participa  într-o competiţie decât o  singură dată cu un sportiv copilot, după cum un sportiv copilot nu poate concura în două echipaje, cu piloţi diferiţi.
1.2.1.7. Există acordul F.R.B.S., dovedit prin aplicarea pe carnetul de legitimare a vizei anuale;
1.2.1.8. Există avizul favorabil al unităţii medico–sportive competente sub forma vizei medicale aplicate pe carnetul de legitimare,;
1.2.1.9. Dacă a participat la antrenamentul oficial şi s-a calificat la respectiva competiţie;
1.2.1.10. Dacă sportivul nu are calitatea de oficial în competiţia respectivă.
1.3. ATRIBUIREA COMPETIŢIILOR
La cerere, în cadrul şedinţei anuale de calendar, F.R.B.S. atribuie competiţiile conform art.1.1.2., celor interesaţi în organizarea acestora.
1.4. CATEGORII DE VÂRSTĂ
1.4.1.Competiţiile oficile interne de starturi cu sania se pot desfăşura pe următoarele categorii de vârstă:
Seniori – peste 20 ani
Juniori I – vârsta maximă în anul competiţiei: 20 ani;
Juniori II – vârsta maximă în anul competiţiei: 17 ani;
Cadeţi – vârsta maximă în anul competiţiei: 14 ani;
Copii - vârsta maximă în anul competiţiei: 12 ani.
1.4.2. Campionatele naţionale de starturi sanie se desfăşoară pe următoarele categorii de vârstă:
Seniori – peste 20 ani
Juniori I – vârsta maximă în anul competiţiei: 20 ani;
Juniori II – vârsta maximă în anul competiţiei: 17 ani.
1.5. CONTROLUL DOPING
1.5.1. Sportivii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping.
1.5.2.Dopajul este interzis. F.R.B.S. poate institui un control anti-doping, la oricare din competiţiile oficiale, precum şi în afara acestor competiţii, în orice moment şi la oricare din sportivii legitimaţi la un club sau asociaţie sportivă în secţiile de sanie. F.R.B.S. poate mandata efectuarea acestui control unei instituţii specializate.
1.5.3. Controlul doping, în competiţie şi în afara competiţiei, se efectuează conform programului naţional anual stabilit de Agenţia Naţională Antidoping, cu respectarea standardului internaţional pentru testări al Agenţiei Naţionale Antidoping.
1.5.4.Controlul doping se solicită Agenţiei Naţionale Antidoping de către F.R.B.S. sau cluburile interesate.
1.5.5.Procedura de desfăşurare a controlului antidoping în timpul competiţiei atrage descalificarea, având drept consecinţă invalidarea rezultatelor individuale şi/sau ale echipajului din care face parte, retragerea medaliilor, a punctelor sau a premiilor, precum şi sancţionarea în conformitate cu dispoziţiile în materie, adoptate pe plan intern şi internaţional de organismele autorizate, atât a respectivului sportiv, cât şi a altor persoane din anturajul acestuia, dovedite a fi implicate.
1.6.     ÎNSCRIERILE
1.6.1. Înscrierile sportivilor în competiţie se fac în scris, organizatorului, în termenul menţionat în invitaţie.
1.6.2. Organizatorul competiţiei poate pretinde o taxa de înscriere (in nici un caz mai mare de contravaloarea în lei a 25 Lei) pentru fiecare sportiv. Cerinţa unei taxe de înscriere trebuie să fie stipulata obligatoriu în invitaţie.
1.6.3. Oricare sportiv sau echipaj înscris se poate retrage în orice moment din competiţie. Taxa deja plătită nu se mai restituie.
1.7.   ACCEPTAREA REGULAMENTULUI
Din momentul înscrierii în competiţie se consideră ca toţi participanţii (sportivi, şefi de echipă, antrenori, însoţitori oficiali) acceptă şi vor respecta acest regulament.
1.8.   RECORDUL
Toate recordurile sunt recunoscute şi omologate numai dacă au fost obţinute într-o manşă de concurs oficial.
1.9.  INFRACTIUNI
În cazul încălcării prevederilor prezentului regulament, penalitatea care va fi dictată de juriul de concurs, va fi proporţională cu gravitatea faptei, după cum urmează:
a) avertisment;
b) amendă între 70 lei şi 100 lei.
c) excluderea din concurs.
Amenda va fi încasată de juriu şi suma va fi depusă la F.R.B.S.
1.10. PATRONAJ şi PUBLICITATE
F.R.B.S. şi cluburile sau asociaţiile afiliate pot semna contracte cu firme comerciale sau organizaţii. F.R.B.S. poate solicita o copie a acestor contracte în orice moment.
1.10.2. MĂRCI COMERCIALE ŞI ECHIPAMENT
1.10.2.1. Aplicarea mărcilor comerciale pe echipamentul de concurs este admisă fără alte restricţii decât cele specificate în IRO sau cele specificate la paragraful 1.10.2.2. din prezentul regulament.
1.10.2.2. F.R.B.S. pentru propriile interese îşi rezervă pentru publicitate următoarele spaţii:
a) Pe cele două laturi ale căştii pe o suprafaţa de 50 cmp de fiecare parte;
b) Pe partea superioară a fiecărui braţ al sportivilor, o suprafaţă de cate 50cmp;
c) Numărul de concurs.
1.10.3.      CONTROALE ŞI SANCŢIUNI
1.10.3.1.  Juriul este obligat la respectarea prevederilor art.1.10. şi va supraveghea competiţia începând cu prima zi de antrenament oficial, până la terminarea competiţiei şi desfăşurarea ceremoniei de premiere.
1.10.3.2. Concurenţii care nu respectă prevederile prezentului regulament, vor fi descalificaţi. Dacă juriul estimează că greşeala nu este foarte gravă, concurenţii vor primi doar avertisment.
1.10.4. RESPONSABILITĂŢI
F.R.B.S. nu îşi asumă nici o responsabilitate în privinţa accidentelor, stricăciunilor sau reclamaţiilor de orice natura rezultate la o competiţie atribuită în organizare unor terţi.

Inapoi

2. PISTA DE CONCURS
2.1. Competiţiile oficiale de starturi cu sania din România, se vor desfăşura pe piste special amenajate. În cazul pistelor pentru starturi cu sania pe role, gheaţa va fi înlocuită cu o suprafaţă netedă de rulare.
2.1.1. Recunoaşterea oficială a pistelor, precum si permisiunea de a fi folosite pentru competiţiile organizate sub egida F.R.B.S., trebuie făcută de Comitetul Federal F.R.B.S., după ce pârtia o fost inspectată de către Comisia Tehnică de Sanie. Acest aviz nu are nici o legătură cu vreo obligaţie de garanţie.
2.1.2.Pista de start pentru sanie trebuie sa fie astfel amenajata, încât sa corespunda si sa permită desfăşurarea tuturor probelor (feminin, masculin si dublu).Pista de start trebuie sa se poată închide cu ocazia concursurilor.Detaliile, care aparţin pistei de start pentru sanie sunt următoarele:
O porţiune orizontala, pe care se poate lua poziţia şezând pe sanie;
Lungimea porţiuni orizontale, pana la mânerele de start, trebuie sa fie de cel puţin 2 m;
Lungimea porţiunii orizontale de la mânerele de start, pana la începutul pantei trebuie sa fie de 0,5 m;
2.1.3.Dispozitivele reglabile pentru start sunt aşezate lateral si pot fi reglabile, astfel încât sa poată fi folosite de concurent, pentru a atinge viteza de pornire. Detalii:
►Distanta de la nivelul pistei pana la muchia superioara a mânerelor este de 230-250 mm, la aceeaşi înălţime;
►Distanta interioara dintre cele doua mânere este de 700 mm;
►Lungimea mânerelor pentru mâini este fiecare de minimum 150 mm, iar diametrul de 27 mm. Suprafaţa mânerelor trebuie sa  fie rugoasa;
►Construcţia dispozitivelor reglabile trebuie sa fie conceputa, încât la tragerea efectuata de concurent, mânerele sa nu se îndoaie;
►Caracteristica reglabila trebuie sa funcţioneze atât pe verticala cat si pe orizontala, astfel ca dimensiunile mai sus menţionate sa poată fi respectate.
2.1.4. Zona de elan pentru sanie trebuie sa fie suficient de rotunjita atât in partea ei superioara cat si inferioara, încât sa permită o aşezare pe o traiectorie rectilinie si stabila pe pârtie (raza superioara minimum 10 m). Detalii:
►Unghiul de pornire al rampei către (in) pistă nu trebuie sa depăşească 8 grade;
intre linia de start si instalaţiile reglabile de start trebuie sa existe o distanta de minim 2 m;
2.1.5. Lungimea pistei, intre linia de start si cea de sosire, pentru sanie este de 10 m.
2.1.6.Pista pentru starturi sanie trebuie sa aibă in lăţime maximum 140 cm. Înălţimea exterioara a mantinelei trebuie sa fie de 80 - 100 cm, inclusiv dotările adiacente. Aceste cote nu trebuiesc depăşite. Mantinela trebuie sa se afle in unghi drept fata de partea orizontala a pârtiei. Legătura dintre partea laterală şi „talpa"  pârtiei se va face printr-un racord. În stare îngheţata, raza lui are 10 cm.
2.1.7. Cronometrajul se va realiza cu celulă fotoelectrică instalată în aşa fel încât spotul fantei de lumină să fie întrerupt doar de rola saniei. Toate pistele trebuie să permită instalarea acestui sistem de cronometraj.
2.1.8. Excepţiile apărute, după caz, vor fi aprobate de către Comitetul Federal al FRBS la propunerea scrisă a Comisiei tehnice de sanie a F.R.B.S.
2.1.9. După linia de sosire, trebuie să existe spaţiu suficient pentru ca sania să poată fi oprită în siguranţă.

Inapoi

3. SANIA
3.1. Săniile pentru competiţiile de starturi trebuie să îndeplinească caracteristicile săniilor pentru pistele de gheaţă, patinele fiind înlocuite cu role.
3.2.La Campionatele Naţionale şi competiţii oficiale ale F.R.B.S. săniile vor fi puse la dispoziţie de către cluburile/asociaţiile sportive care au primit în organizare şi găzduiesc respectiva competiţie.
3.2.1.Toţi concurenţii unei categorii vor utiliza în concurs aceeaşi sanie.
3.2.2. În cazul deteriorării saniei aceasta poate fi schimbată, cu reluarea manşei respective pentru toţi concurenţii, cu excepţia sportivului care a provocat incidentul dacă acesta s-a petrecut în spaţiul cronometrat.

Inapoi

4. ORGANIZATORII
4.1.Organismul căruia i s-a atribuit organizarea unei competiţii oficiale de starturi cu sania, se obligă la suportarea tuturor cheltuielilor legate de organizarea respectivei manifestări sportive.
4.2.Organizatorul competiţiei trebuie să asigure o stare perfectă a pistei pe durata antrenamentului oficial şi a competiţiei.
4.3.În timpul antrenamentului oficial şi al competiţiei, pista va fi pusă la dispoziţia concurenţilor gratuit.
4.4. Invitaţia şi programul competiţiei trebuie transmise din timp atât cluburilor participante cât şi secretariatului F.R.B.S.
4.5.Programul trebuie să cuprindă:
a) denumirea competiţiei;
b) data şi orele de antrenament şi concurs;
c) numărul şi natura premiilor;
d) valoarea taxei de înscriere (dacă este cazul);
e) data limită de primire a înscrierilor;
f) adresa cu numărul de telefon (fax) ale comitetului de organizare;
g) condiţii speciale pentru concurs(categorii de vârstă, număr de manşe);
h) facilităţi pentru participanţi;
i) informaţii depre pistă (ex.panta, lungime, alte informaţii);
j) juriul şi directorul de competiţie.
4.6.Comitetul de organizare şi direcţiunea de concurs
4.6.1.  Organismul căruia i-a fost atribuită organizarea unei competiţii trebuie să-şi constituie un comitet de organizare.
4.6.2.  Comitetul de organizare are în componenţă, minimum:
a) director de concurs;
b) serviciul medical;
c) arbitrii;
4.7. Echipamentul tehnic. Următoarele dotări tehnice sunt obligatorii pentru organizarea unei competiţii de starturi cu sania:
a) instalaţie de cronometraj;
b) asistenţă medicală conform reglemetărilor în vigoare.

Inapoi

5. JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC
5.1.Pentru competiţiile oficiale de starturi cu sania din România, Delegatul tehnic este numit de Biroul Executiv al F.R.B.S., Juriul este format din preşedinte, numit si convocat de Biroul Executiv al FRBS şi doi membrii, aleşi la prima şedinţă tehnică.
5.2. Juriul trebuie să fie prezent la locul de concurs, începând cu prima zi a antrenamentelor oficiale şi pană la terminarea competiţiei. În cazul în care unul dintre membri juriului nu este disponibil preşedintele juriului va numi un înlocuitor. În cazul în care Delegatul Tehnic nu este disponibil, conducerea F.R.B.S. va dicta înlocuirea. Preşedintele Juriului va răspunde numai în fata Comitetului Federal al F.R.B.S.
5.3. Autoritate şi decizii
5.3.1.   Juriul are autoritate absolută în desfăşurarea unei competiţii şi îşi exercită controlul în cadrul prezentului regulament, având dreptul de decizie.
5.3.1.1. Este obligatorie permisiunea juriului pentru:
a) repetarea manşei;
b) reducerea numărului de manşe;
5.3.1.2. Numai Juriul decide :
a) reducerea numărului de concurenţi;
b) pedeapsa în caz de infracţiune;
c) executarea tragerii la sorţi;
d) interdicţie de start pentru echipaje sau sportivi;
e) decizii asupra contestaţiilor;
f) întreruperea manşei sau a competiţiei.

Inapoi

6. DIRECTORUL DE CONCURS
6.1. Directorul de concurs este numit de organizatorii competiţiei, conform paragrafului 4.6.2.
6.2. Este responsabil de buna desfăşurare a antrenamentelor  şi competiţiilor.
6.3. După consultarea juriului autorizează folosirea pistei pentru antrenamente şi competiţii.
6.4. La sugestia juriului elimină impedimentele care ar putea împiedica buna desfăşurare a antrenamentelor şi competiţiei.
6.5. Executa toate deciziile juriului .
6.6. Opreşte concursul în caz de accident sau proastă funcţionare a echipamentului tehnic.

Inapoi

7. SERVICIUL MEDICAL
7.1. Cluburile şi asociaţiile sportive, sunt obligate să-si asigure proprii sportivi pentru riscurile în caz de accidente sau deces, provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi/sau competiţiilor oficiale.
7.2.   În timpul antrenamentelor oficiale şi a concursului, este obligatorie asigurarea asistenţei medicale conform legislaţiei în vigoare.

Inapoi

8. COMPETIŢIA
8.1. Antrenamentul oficial
8.1.1. Participarea la antrenamentul oficial este permisă numai sportivilor şi echipajelor înscrise şi validate în concurs.
8.1.2. În timpul antrenamentelor oficiale schimbările în echipaj sunt permise.   
8.1.3. Organizatorii trebuie să acorde antrenament oficial pentru fiecare probă.
8.1.4. Antrenamentul oficial trebuie să aibă asigurat cronometraj electronic.
8.2. Ordinea de start şi tragerea la sorţi.
8.2.1. Ordinea de start pentru antrenamentul oficial se stabileşte prin tragere la sorţi, pe cluburi.
8.2.2.Ordinea de start pentru competiţie este stabilită prin tragere la sorţi şi efectuată de juriu. Tragerea la sorţi se face atât pentru număr cât şi pentru nume.
8.2.3. Numărul de start nu poate fi schimbat sau cedat altui sportiv sau echipaj.
8.2.4. Campionatele Naţionale ale României la starturi cu sania se desfăşoară pe durata a trei manşe. Pentru celelalte competiţii, organizatorul are latitudinea de a fixa numărul de manşe, dar în nici un caz mai puţin de două manşe. 
8.2.4.1. Ordinea de start pentru trei manşe este:
Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorţi - de la numărul 1 până la ultimul număr de concurs.
Manşa nr. 2 – în ordine inversă tragerii la sorţi; de la ultimul număr până la numărul 1 de start.
Manşa nr. 3 – în ordinea inversă a clasamentului după primele două manşe.
8.2.4.2. Ordinea de start pentru un concurs din două manşe:
Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorţi;
Manşa nr. 2 – în ordinea inversă a clasamentului după prima manşă.
8.3. Startul 8.3.1. Startul se va da în ordinea stabilită şi trebuie să fie efectuat - pentru proba de simplu - în 30 secunde din momentul în care starterul arată “liber” prin semnul acustic sau vizual, şi în 60 secunde pentru proba de dublu masculin.
8.3.2. Sportivii participanţi au obligaţia ca la trecerea liniei de sosire să fie aşezaţi pe sanie, în acest scop fiind montată deasupra liniei de sosire o ştachetă la înălţimea de 60 cm in proba de sanie simplu si la 80cm in proba de dublu. În cazul doborârii ştachetei, sportivul sau echipajul va fi penalizat cu 250/1000.
8.4. Materiale şi echipament
8.4.1.Toţi sportivii trebuie să poarte în timpul desfăşurării manşei casca de sanie.
8.4.2. Este permisă concurarea în pantofi sport.
8.5. Echipajele de dublu
8.5.1.Toate manşele se vor face cu acelaşi echipaj, excepţie făcând cazurile de la paragraful 8.5.2. În caz de rănire sau îmbolnăvire, este permisă schimbarea membrilor echipajului – cu excepţia pilotului – dar numai pe durata antrenamentelor.
8.5.3. Juriul poate interzice startul concurenţilor care se prezintă în condiţii fizice sau psihice necorespunzătoare.
8.6. Întreruperi sau opriri
8.6.1.  Întreruperea competiţiei se face cu acordul juriului în următoarele condiţii:
8.6.1.1.Dacă intervine o defecţiune la sanie.
8.6.1.2. În condiţii neregulamentare a pârtiei.
8.6.1.3. Dacă instalaţia de cronometraj nu mai funcţionează.
8.6.1.4. În condiţii de pârtii impracticabile
8.7. Repetarea manşei. După orice inconvenient, dacă acesta nu a fost din vina sportivului sau echipajului, se poate repeta manşa, cu acordul juriului.
8.8. Cronometrajul şi clasamentul
8.8.1. În urma efectuării manşelor, clasamentul se întocmeşte luând în calcul totalul timpilor obţinuţi pentru fiecare sportiv sau echipaj.
8.8.2.Departajarea se va face astfel: în cazul de egalitate miimi de secundă se va lua în considerare manşa cea mai bună, iar daca egalitatea persistă se vor clasa pe acelaşi loc.
8.8.3. Pentru a fi validat rezultatul în caz de întrerupere a manşei, competiţiei, se va tine cont numai de manşele la care au participat toţi sportivii înscrişi.
8.8.4. Dacă concursul se întrerupe înainte de disputarea a cel puţin două manşe integrale, rezultatele nu pot fi validate.
8.8.5. Clasamentul oficial va trebui să fie semnat de juriu şi directorul de concurs.
8.9. Festivitatea de premiere
8.9.1. Festivitatea de premiere poate începe după minim 5 minute de la terminarea concursului, dacă nu a fost înregistrată nici o contestaţie .
8.9.2. La competiţiile de la paragraful 1.1.1., acordarea titlului de campion naţional  se va face doar daca la startul competiţiei se prezintă minimum 6(sase) sportivi la proba de simplu masculin şi feminin şi 3 (trei) echipaje (din două cluburi diferite) la proba de dublu masculin.
8.10. Contestaţii
8.10.1.1.Forma. Contestaţiile vor fi adresate verbal juriului în termen de 5 minute de la terminarea concursului, pentru ca mai apoi, în termen de 20 minute aceste contestaţii să fie repetate în scris.
8.10.1.2. Dacă nu a fost adresată contestaţia verbala, în termenul stabilit, juriul este îndreptăţit să nu mai primească nici o contestaţie, chiar scrisă şi să permită începerea festivităţii de premiere. Reclamaţiile şi contestaţiile pot fi depuse numai de conducătorul de echipa.
8.10.2. Taxe. Scrisoarea de contestaţie va fi însoţită de o cauţiune în valoare de 100 lei, şi  va fi transmisa organizatorului în cazul în care contestaţia va fi respinsă. În cazul în care contestaţia este admisă, cauţiunea va fi returnată reclamantului.
8.10.3.1. Decizii. Deciziile privind contestaţiile depuse chiar în timpul concursului vor trebui luate pe loc şi în timp util, în aşa fel încât cei implicaţi să poată continua concursul în cazul în care contestaţia a fost soluţionată. Pentru contestaţiile depuse la sfârşitul concursului, juriul are la dispoziţie o oră pentru a da o dispoziţie. Juriul decide prin majoritate simplă de vot: în caz de egalitate, votul preşedintelui decide.
8.10.3.2. Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de apel.

Inapoi

9.  DECIZII FINALE
Intrare în vigoare. Prezentul regulament a fost abrobat în şedinţa Comitetului Federal al F.R.B.S. din data de 7 iunie 2010 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.

Prezentul regulament a fost corelat cu prevederile Regulamentului de organizare a activităţii de bob skeleton şi sanie de competiţie din România, ediţia 2011, aprobat în Adunarea generală ordinară a federaţiei din 27.04.2011, Braşov.