Ifrim Victor - Președinte
Dobrean Livia - Membru
Lăzărescu Claudia - Membru
Mușei Ștefan - Membru
Comșa Alexandru - Membru

                             

Panaitescu Dragoș - Președinte
Velicu Dorin - Membru
Istrate Nicolae - Membru
Popescu Cezar - Membru
Scurtu Dan - Membru

                                      

Hodoș Laszlo - Președinte
Păcioianu Daniela - Membru
Lică Ionuț - Membru
Istrate Nicolae - Membru
Ivaș Delia - Membru

                                      

Iacob Delia - Președinte
Bachner Istavan Laszlo - Membru
Ivan Georgeta - Membru

                                      

Filcea Bogdan - Președinte
Bratu Eduard - Membru
Micu Rodica - Membru

                                      

Erhan Cătălin - Președinte
Iacob Gheorghe - Membru
Goiceanu Bogdan - Membru
Ifrim VIctor - Membru
Tomescu Viorel - Membru

                                      

Iacob Delia - Președinte
Bratu Eduard - Membru
Ivan Georgeta - Membru

                                      

Vasile Daniel - Președinte
Păcioianu Daniela - Membru
Lică Ionuț - Membru

                                      

Stanciu Ion - Președinte
Lăzărescu Marian - Membru
Dragomir Marian - Membru

                                      

Smadea Silviu - Președinte
Hodoș Laszlo - Membru
Goga Traian - Membru
Rotaru Alina - Membru
Mazga Sorin - Membru

                                      

Turea Liviu - Președinte
Drăgan Corina - Membru
Istrate Nicolae - Membru