REGULAMENT
DE DESFASURARE A COMPETITIILOR DE STARTURI CU BOBUL

 

 

 

EDIŢIA 2010

1.GENERALITATI

 1.1.Competitii

 1.2.Dreptul de participare

 1.3.Atribuirea competitiilor

 1.4.Juniori

 1.5.Controlul doping

 1.6.Inscrierile

 1.7.Acceptarea regulamentului

 1.8.Recordul

 1.9.Infractiuni

 1.10.Patronaj si Publicitate

2.PISTA DE CONCURS

3.BOBUL

4.ORGANIZATORII

5.JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC

6.DIRECTOR DE CONCURS

7.SERVICIUL SANITAR

8.COMPETITIA

 8.1.Antrenamentul oficial

 8.2.Ordinea de start şi  tragerea la sorti

 8.3.Startul

 8.4.Materiale şi  echipament

 8.5.Echipajele

 8.6.Întreruperi sau opriri

 8.7.Repetarea manşei

 8.8Cronometrajul şi  clasamentul

 8.9.Festivitatea de premiere

 8.10.Contestaţii

9.DECIZII FINALE

   

   

   

1.       GENERALITATI
F.R.BOB-SANIE, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi  Cluburile afiliate sunt singurele în drept să organizeze competiţii de starturi cu bobul. 
1.1.    COMPETITII
1.1.1. Campionatele naţionale de starturi
- se desfăşoară anual, la datele fixate în şedinţa de calendar a F.R.B.S.
1.1.2. Competiţiile oficiale interne ale F.R.B.S.
Acestea sunt:
- competiţiile de la paragraful 1.1.1.
- toate celelalte competiţii fixate în calendarul F.R.B.S. şi  aprobate de Comitetul Federal al FRBS.
1.1.3. Programul şi  invitaţiile
Programul şi  invitaţiile pentru competiţiile de mai sus sunt trimise celor interesaţi de organizatorul fiecărei competiţii.

Inapoi

1.2.    DREPTUL DE PARTICIPARE
1.2.1. Au dreptul de a înscrie echipajele de bob la competiţiile oficiale ale F.R.B.S., numai cluburile şi  asociaţiile sportive afiliate şi  care au taxele plătite la zi.
Sportivii înscrişi în competiţiile oficiale ale F.R.B.S. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.2.1.1. să fie legitimaţi la clubul sau asociaţia sportivă respectivă şi  să aibă plătită taxa de legitimare.
1.2.1.2. să fie acoperit pe toata durata competiţiei de o asigurare valabilă, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale de bob.
1.2.1.3. Componenţii echipajului trebuie să facă parte, fără excepţie , din aceeaşi asociaţie sau club sportiv.
1.2.1.4. Pentru postul de pilot , pot participa doar sportivii care au concurat  în aceasta calitate în sezonul competiţional pe gheată , la cel puţin un concurs pe care l-au terminat fără incidente.
1.2.1.5. în funcţie de situaţie pot fi acceptaţi  sportivi pe postul de pilot numai în următoarele condiţii:
1.2.1.5.1. Sportivi din secţiile nou afiliate, un an calendaristic de la afiliere, care nu au  pilot legitimat la categoria juniori, nu au mai fost legitimaţi la alt club şi   din momentul legitimării nu au beneficiat de sezon de iarnă cu zăpadă, respectiv pârtie îngheţată.
1.2.1.5.2  Pentru sportivii de la paragraful  1.2.1.5.1.se permite participarea numai în proba de bob două persoane.
1.2.1.6. Pentru postul de împingător, pot participa toţi sportivii legitimaţi, indiferent dacă au participat sau nu la competiţiile pe gheaţă.
1.2.1.7. Un sportiv-pilot - nu poate participa  într-o competiţie decât o data – cu un echipier, sau echipaj(la bob patru persoane ), la fiecare proba, după cum un sportiv împingător nu poate concura în doua echipaje cu piloţi diferiţi.

Inapoi

1.3.    ATRIBUIREA COMPETITIILOR
La cerere, în cadrul şedinţei anuale de calendar, F.R.B.S. atribuie competiţiile conform art.1.1.2., celor interesaţi în organizarea acestora.
1.4.    JUNIORI
Sunt consideraţi în categoria de vârsta „juniori”sportivii cu vârsta de până la  26 ani la data competiţiei. Altfel spus, sunt consideraţi juniori, atleţii care împlinesc 26 de ani în perioada 1 octombrie şi 31 martie a anului sportiv în curs.
1.5.    CONTROLUL DOPING
Dopajul este interzis. Comitetul Federal poate institui un control anti-doping, la oricare din competiţiile oficiale ale F.R.B.S., precum şi  în afară acestor competiţii, în orice moment şi  la oricare din sportivii legitimaţi la un club sau asociaţie sportiva. Comitetul Federal poate mandata efectuarea acestui control unei instituţii specializate.
1.6.    ÎNSCRIERILE
1.6.1. înscrierile echipajelor în competiţie se fac în scris, organizatorului, în termenul menţionat în invitaţie.
1.6.2. Organizatorul competiţiei poate pretinde o taxa de înscriere (în nici un caz mai mare de contravaloarea a 25 lei) pentru fiecare sportiv. Cerinţa unei taxe de înscriere trebuie să fie obligatoriu în invitaţie.
1.6.3. Oricare echipaj înscris se poate retrage în orice moment din competiţie. Taxa deja plătita nu se mai restituie.
1.7.    ACCEPTAREA REGULAMENTULUI
Din momentul înscrierii în competiţie se consideră ca toţi participanţii (sportivi, şefi de echipa, antrenori, însoţitori oficiali) accepta şi  vor respecta acest regulament.
1.8.    RECORDUL
Toate recordurile sunt recunoscute şi  omologate numai daca au fost obţinute într-o manşa de concurs oficial.
1.9.    INFRACTIUNI
În cazul încălcării prevederilor prezentului regulament, penalitatea care va fi dictata de juriul de concurs, va fi proporţionala cu gravitatea faptei, după cum urmează:
- avertisment
- amenda cuprinsă între 70 şi 100 Lei
- excluderea din concurs.
Amenda va fi încasata de juriu şi  suma va fi depusa la FRBS.

Inapoi

1.10.  PATRONAJ şi  PUBLICITATE
1.10.1. F.R.B.S. şi  cluburile sau asociaţiile afiliate pot semna contracte cu firme comerciale sau organizaţii. F.R.B.S., poate solicita o copie a acestor contracte în orice moment.
1.10.2. MARCI COMERCIALE ŞI  ECHIPAMENT
1.10.2.1. Aplicarea mărcilor comerciale pe echipamentul de concurs este admisa fără alte restricţii decât cele specificate la paragraful 1.10.2.2. din prezentul regulament.
1.10.2.2. F.R.B.S. pentru propriile interese îsi rezerva pentru publicitate următoarele spatii:
A) Pe cele doua laturi ale caştii pe o suprafaţa de 50cm de fiecare parte.
B) Pe partea superioara a fiecărui braţ al sportivilor, o suprafaţa de cate 50cm.
C) Numărul de concurs
1.10.3.  CONTROALE şi  SANCTIUNI
1.10.3.1.Juriul este obligat la respectarea prevederilor art.1.10. şi  va supraveghea competiţia începând cu prima zi de antrenament oficial, pana la terminarea competiţiei şi  desfăşurarea ceremoniei de premiere.
1.10.3.2. Concurenţii care nu respecta prevederile prezenului regulament, vor fi descalificati. Daca juriul estimează ca greşeala nu este foarte grava , concurenţii vor primi doar avertisment.
1.10.4. Responsabilităţi
F.R.B.S. nu-si asuma nici o responsabilitate în privinţa accidentelor, stricăciunilor  sau reclamaţiilor de orice natura rezultate la o competiţie atribuita în organizare unor terţi.

 

Inapoi

2.       PISTA DE CONCURS
2.1.    Competiţiile oficiale ale F.R.B.S., de starturi cu bobul în România, se desfăşoară pe pista de starturi amenajata, respectându-se următoarele norme minime :
2.1.1.  Pista să fie prevăzuta cu un şi sistem de şine fixe pe care să ruleze bobul.
2.1.2. Să aibă o lungime totala de minimum 75 m.
2.1.3. Zona de elan (de la prag pana la prima fotocelula) să fie de minimum 5(cinci)m.
2.1.4. într-o parte şi  cealaltă a bobului aşezat pe şine să existe spaţiu pentru alergarea cu bobul a pilotului şi  împingătorilor lateral.
2.1.5. Porţiunea cronometrata să fie de cel puţin 40 m.
2.1.6. După linia de sosire, trebuie să existe spaţiu suficient pentru ca bobul să poată fi oprit în siguranţa.
2.1.7. Pentru pistele noi, juriul va face un control minuţios şi  va întocmi un proces verbal.
2.1.8. Recunoaşterea oficială a pistelor, precum si permisiunea de a fi folosite pentru competiţiile organizate sub egida F.R.B.S., trebuie făcută de Comitetul Federal F.R.B.S., după ce pârtia o fost inspectată de către Comisia Tehnică de Bob şi skeleton. Acest aviz nu are nici o legătură cu vreo obligaţie de garanţie.

Inapoi

3.       BOBUL
3.1. Boburile pentru concursurile de starturi trebuie să aibă următoarele greutăţi:
- bobul de 2pers. 150-180 Kg.
- bobul de 4 pers. 200-250 Kg.
3.2. Bobul folosit pentru concursurile de starturi trebuie să aibă prevăzut şi  un şi sistem de frânare.
3.3. Bobul folosit la una din probe (bob 2 pers., sau bob 4 pers.)nu poate fi schimbat în timpul concursului decât cu acordul juriului în condiţiile impuse de acesta: repetarea manşei, reducerea numărului de manşe, etc.

Inapoi

4        ORGANIZATORII
4.1.   Organismul căruia i s-a atribuit organizarea unei competiţii oficiale de starturi cu bobul, se obliga la suportarea tuturor cheltuielilor legate de organizarea respectivei manifestări sportive.
4.2.   Organizatorul competiţiei trebuie să asigure o stare perfecta a pistei pe durata antrenamentului oficial şi  a competiţiei.
4.3.   In timpul antrenamentului oficial şi  al competiţiei, pista va fi pusa la dispoziţia concurenţilor gratuit.
4.4.   Invitaţia şi  programul competiţiei trebuie transmis  din timp atât cluburilor participante cat şi  secretariatului F.R.B.S.
4.5.   Programul trebuie să cuprindă :
- denumirea competiţiei
- data şi  orele de antrenament şi  concurs
- numărul şi  natura premiilor
- valoarea taxei de înscriere (daca este cazul ) 
- data limita de primire a înscrierilor
- adresa cu numărul de telefon (fax) ale comitetului de organizare
- condiţii speciale pentru concurs(categorii de vârstă, număr de manşe);
- facilităţi pentru participanţi;
- informaţii depre pistă (ex.panta, lungime, alte informaţii);
- juriul şi directorul de competiţie.
4.6.  Comitetul de organizare şi  direcţiunea de concurs
4.6.1. Organismul căruia i-a fost atribuita organizarea unei competiţii trebuie sa-si constituie un comitet de organizare.
4.6.2. Direcţiunea de concurs are în componenta ;
- director de concurs 
- medic
- serviciul sanitar
- arbitrii
- cronometror
- comentator (speaker)
- serviciul de ordine
4.7.    Echipamentul tehnic
Următoarele dotări tehnice sunt obligatorii pentru organizarea unei competiţii de starturi cu bobul
instalaţie de cronometraj 
ambulanta.

Inapoi

5.       JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC
5.1.  Pentru  competiţiile oficiale de starturi cu bobul din România, Delegatul tehnic,  este numit de  Birolu Executiv al  F.R.B.S.; Juriul este format  din presedinte , numit si convocat de Biroul Executiv al F.R.B.S. si doi membrii alesi la prima sedinta tehnica. 
5.2.  Juriul trebuie să fie prezent la locul de concurs, începând cu prima zi a antrenamentelor oficiale şi  pana la terminarea competiţiei. în cazul în care unul dintre membri juriului nu este disponibil Delegatul  tehnic (Preşedintele Juriului )va numi un înlocuitor . în cazul în care Delegatul Tehnic (Preşedintele Juriului ) nu este disponibil, conducerea F.R.B.S. va dicta înlocuirea. Preşedintele Juriului va răspunde numai în fata Comitetului Federal.
5.3.  Autoritate şi  decizii
5.3.1.   Juriul are autoritate absoluta în desfăşurarea unei competiţii şi  îşi exercita controlul în cadrul prezentului regulament, având dreptul de decizie.
5.3.1.1. Este obligatorie permisiunea juriului pentru:
- orice schimbare a echipajului (doar împingătorii )
- repetarea manşei
- reducerea numărului de manşe
5.3.1.2. Numai Juriul decide :
- reducerea numărului de concurenţi
- pedeapsa în caz de infracţiune                 
- decizii asupra contestaţiilor
- executarea tragerii la sorti
- interdicţie de start pentru echipaje sau sportivi
- întreruperea manşei sau a competiţiei

Inapoi

6.       DIRECTOR DE CONCURS
6.1. Directorul de concurs este numit de organizatorii competiţiei, conform paragrafului.
6.2. Este responsabil de buna desfăşurare a antrenamentelor  şi  competiţiei
6.3. După consultarea juriului autorizează folosirea pistei pentru antrenamente şi  competiţii.
6.4. La sugestia juriului elimina impedimentele care ar putea împiedica buna desfăşurare a antrenamentelor şi  competiţiei.
6.5. Executa toate deciziile juriului.
6.6. Opreşte concursul în caz de accident sau proasta funcţionare a echipamentului tehnic.

Inapoi

7.       SERVICIUL SANITAR
7.1. Cluburile şi  asociaţiile sportive , sunt obligate să asigure proprii sportivi împotriva accidentelor.
7.2. In timpul antrenamentelor oficiale şi  a concursului ,  este obligatorie asigurarea asistenţei medicale conform legislaţiei în vigoare.

Inapoi

8.       COMPETITIA
8.1.    Antrenamentul oficial
8.1.1. Participarea la antrenamentul oficial este permisa numai echipajelor înscrise în concurs.
8.1.2. In timpul antrenamentelor oficiale schimbările în echipaj sunt permise.   
8.1.3. Organizatorii trebuie să acorde antrenament oficial pentru fiecare proba.
8.1.4. Antrenamentul oficial trebuie să aibă asigurat cronometraj electronic.
8.2.    Ordinea de start şi  tragerea la sorti
8.2.1. Ordinea de start pentru antrenamentul oficial se stabileşte prin tragere la sorti pe cluburi.
8.2.2. Ordinea de start pentru competiţie este stabilita prin tragere la sorti  efectuata de juriu. Tragerea la sorti se face atât pentru număr cat şi  pentru nume.
8.2.3. Numărul de start nu poate fi schimbat sau cedat altui echipaj.
8.2.4. Campionatele Naţionale ale României la starturi cu bobul se desfăşoară pe durata a trei manşe. Pentru celelalte competiţii, organizatorul are latitudinea de a fixa numărul de manşe, dar în nici un caz mai puţin de doua manşe.  
8.2.4.1. Ordinea de start pentru trei manşe este:
- Manşa nr. 1 –in ordinea tragerii la sorti - de la numărul 1       
pana la ultimul număr de concurs.
- Manşa nr. 2 – în ordine inversa tragerii la sorti-de la 
ultimul număr pana la numărul 1 de start.
- Manşa nr. 3 –in ordinea inversa a clasamentului după 
primele  doua manşe.
8.2.4.2. Ordinea de start pentru concursurile din 4( patru ) manşe :
- Manşa nr. 1 –in ordinea tragerii la sorti-de la numărul 1 pana la ultimul.
- Manşa nr. 2 –in ordinea clasamentului din prima manşa 
- Manşa nr. 3 –in ordinea inversa tragerii la sorti - de la ultimul număr pana la numărul 1.
- Manşa nr. 4 –in ordinea inversa a clasamentului după primele trei manşe.
8.2.4.3.  Ordinea de start pentru un concurs din doua manşe .
- Manşa nr. 1 –in ordinea tragerii la sorti
- Manşa nr. 2 –in ordinea inversa a clasamentului după
prima manşă.

Inapoi

8.3.    Startul
8.3.1.    Se va da în ordinea stabilita şi  trebuie să fie efectuat în  45 secunde din momentul în care starterul arata „liber „ prin semnul acustic sau vizual.
8.3.2.    Sportivii participanţi au obligaţia ca la trecerea liniei de sosire să fie urcaţi în bob , în acest scop fiind montata deasupra liniei de sosire o stacheta la înălţimea de 1,40 m. In cazul   doborârii stachetei, echipajul este penalizat cu 5/10 sec .
8.3.3.    Daca bobul trece linia de sosire fără un echipier urcat, chiar daca nu atinge stacheta, el va fi descalificat.
8.3.4.    Împingătorul de la bobul de 2 persoane şi  frânarul de la bobul de 4 persoane trebuie să aibă ambele picioare în bob în momentul trecerii liniei de  sosire;  in caz contrar  ei sunt penalizaţi cu 5/10 sec .
8.3.5.    Piloţii – atât la bob 2 persoane cat şi  la bob 4 persoane  şi  împingătorii laterali de la bobul de 4 persoane trebuie să fie cu ambele picioare în interiorul bobului. în cazul rămânerii doar pe sprijinul exterior (împingătorii laterali la bob 4 persoane ) la trecerea liniei de sosire ei sunt penalizaţi cu 5/10 sec.
8.4.    Materiale şi  echipament
8.4.1.  Toţi membrii echipajului trebuie să poarte în timpul efectuării manşei casca integrala.
8.4.2.  Este permisa pentru împingerea bobului utilizarea pantofilor cu cuie din atletism.
8.5.    Echipajele
8.5.1.  Toate manşele se vor face cu acelaşi echipaj , excepţie făcând cazurile paragrafului 8.5.2.
8.5.2.  In cazul de rănire sau îmbolnăvire , este posibila schimbarea membrilor echipajului – cu excepţia pilotului –dar numai cu aprobarea juriului .
8.5.3.  Juriul poate interzice startul concurenţilor care se prezintă în condiţii fizice sau psihice necorespunzătoare.
8.6.    Întreruperi sau opriri
8.6.1.  Întreruperea competiţiei se face cu acordul juriului în următoarele condiţii:
8.6.1.1.  Daca intervine o defecţiune la bob .
8.6.1.2.  În condiţii de pârtie impracticabilă.
8.6.1.3.  Daca instalaţia de cronometraj nu mai funcţionează .
8.6.2.     După orice întrerupere , va trebui să se acorde echipajului care urmează la start un timp suficient de pregătire.
8.7.    Repetarea manşei
După orice inconvenient, daca acesta nu a fost din vina echipajului, se poate repeta manşa, cu acordul juriului. Repetarea manşei se va face imediat ce echipajul în cauza este gata de plecare.
8.8     Cronometrajul şi  clasamentul
8.8.1.   Clasamentul se întocmeşte prin adiţionarea timpilor manşelor de concurs, pentru fiecare echipaj în parte.
8.8.2.   Departajarea se va face astfel: în cazul de egalitate (la sutimi de secunda) se va lua în considerare manşa cea mai buna, iar daca egalitatea persista se vor clasa pe acelaşi loc.
8.8.3.   Pentru a fi validat rezultatul în caz de întrerupere a competiţiei, se va tine cont numai de manşele la care au participat toţi concurenţii.
8.8.4.   Clasamentul oficial cu rezultatele, va trebui să fie semnat de Preşedintele juriului şi  de Directorul de concurs.

Inapoi

8.9.    Festivitatea de premiere 
8.9.1.   Festivitatea de premiere poate începe la 5 minute după terminarea concursului, daca nu a fost înregistrata nici o contestaţie .
8.9.2.   La competiţiile de la paragraful 1.1.1., acordarea titlului de campion se va face doar daca la startul competiţiei se prezintă minimum 3(trei) echipaje din doua cluburi diferite.
8.10.  Contestaţii
8.10.1. Forma
Contestaţiile vor fi adresate verbal juriului în termen de 5 minute de la terminarea concursului, pentru ca mai apoi , în termen de 20 minute aceste contestaţii să fie repetate în scris.
Daca nu a fost adresata contestaţia verbala, în termenul stabilit , juriul este îndreptăţit să nu mai primească nici o contestaţie, chiar scrisa şi  să permită începerea festivităţii de premiere. Reclamaţii sau contestaţii pot fi comunicate şi  depuse numai de conducătorul echipei.
8.10.2. Taxe
Scrisoarea de contestaţie va fi însoţita de o cauţiune în valoare de 100 lei. Aceasta cauţiune va fi transmisa organizatorului în cazul în care contestaţia va fi respinsa.
în cazul în care contestaţia este admisa, cauţiunea va fi returnata reclamantului.
8.10.3. Decizii
Deciziile privind contestaţiile depuse chiar în timpul concursului vor trebui luate pe loc şi  în timp util, în aşa fel încât cei implicaţi să poată continua concursul în cazul în care contestaţia a fost soluţionata.
Pentru contestaţiile depuse la sfârşitul concursului, juriul are la dispoziţie o ora pentru a lua o decizie. Juriul decide prin majoritate simpla de vot: in caz de egalitate, votul preşedintelui decide.
Deciziile juriului sunt definitive şi  fără drept de apel.

 

Inapoi

9.       DECIZII FINALE

9.1.      Intrare în vigoare
Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului Federal din data de 07.06.2010 si întra în vigoare începând cu aceeasi data.