top of page

REGULAMENT

DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR DE STARTURI CU SANIA

 

 

EDIŢIA 2020

 

 

 

 

 

REGULAMENT

DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR DE STARTURI CU SANIA

 

 

1. GENERALITĂŢI  

        F.R.BOB-SANIE, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Cluburile afiliate F.R.B.S. sunt singurele în drept să organizeze competiţii de starturi cu sania. Toți membrii afiliați au dreptul de a solicita FRBS organizarea de competiții cu respectarea prezentului regulament. Odată cu solicitarea de a găzdui organizatorul se obligă să respecte Statul, Regulamentul de organizare a activității de bob, sanie și skeleton de competiție din România și toate normele și regulamentele FRBS. Excepții punctule la evenimentele organizate de alti organizatori, decât FRBS și membrii afiliați pot fi adoptate doar cu aprobarea FRBS.

 

1.1.  COMPETIŢII

1.1.1. Campionatele naţionale de starturi se desfăşoară anual, la datele fixate în şedinţa de calendar a F.R.B.S. și se acordă titlul de campion național la următoarele categorii de vârstă:

 

- Campion naţional de starturi  sanie seniori simplu masculin;
- Campion naţional de starturi sanie seniori dublu masculin;

- Campion naţional de starturi sanie seniori dublu feminin;
- Campion naţional de starturi sanie seniori simplu feminin;


- Campion naţional de starturi sanie juniori I simplu masculin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori I dublu masculin;

- Campion naţional de starturi sanie juniori I dublu feminin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori I simplu feminin;


- Campion naţional de starturi sanie juniori II A simplu masculin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II A simplu feminin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II A dublu masculin;

 

- Campion naţional de starturi sanie juniori II B simplu masculin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II B simplu feminin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II B dublu masculin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II B dublu feminin;

- Campion naţional de starturi sanie pe echipe seniori;
- Campion naţional de starturi sanie pe echipe juniori I;

- Campion naţional de starturi sanie pe echipe juniori II A;
- Campion naţional de starturi sanie pe echipe juniori II B.

 

1.1.2. Competiţiile oficiale interne ale F.R.B.S.

          Acestea sunt:

 a) competiţiile de la paragraful 1.1.1.

 b) toate celelalte competiţii fixate în calendarul F.R.B.S. şi aprobate de Comitetul Federal al F.R.B.S.

c) următoarele concursuri oficiale fac parte din calendarul competiţional intern, se organizează de F.R.B.S., sunt fixate în şedinţa de calendar a F.R.B.S., la propunerea Comisiei pentru organizarea campionatelor şi competiţiilor naţionale şi cu aprobarea Comitetului Federal:

- Cupa Federaţiei starturi sanie simplu masculin - open;
- Cupa Federaţiei starturi sanie dublu masculin -  open;

- Cupa Federaţiei starturi sanie dublu feminin -  open;
- Cupa Federaţiei starturi sanie simplu feminin - open;

- Cupa României starturi sanie simplu masculin – juniori I, seniori;
- Cupa României starturi sanie dublu masculin -  juniori I, seniori;

- Cupa României starturi sanie dublu feminin -  juniori I, seniori;
- Cupa României starturi sanie simplu feminin – juniori I, seniori;

1.1.3. Programul şi invitaţiile pentru competiţiile de mai sus sunt trimise celor interesaţi de organizatorul fiecărei competiţii.

1.1.4.PROBELE DE CONCURS

        Competiţiile de starturi cu sania cuprind următoarele probe :

 1. sanie simplu masculin

 2. sanie simplu feminin

 3. sanie dublu masculin

 4. sanie dublu feminin

 5. sanie echipe

1.1.5. Competițiile de juniori I și juniori II A se organizează într-un singur concurs la categoria seniori.

 

1.2. DREPTUL DE PARTICIPARE

1.2.1. Au dreptul de a înscrie sportivii la competiţiile oficiale ale F.R.B.S., numai cluburile şi asociaţiile sportive afiliate şi care au cotizația anuală și taxele plătite la zi.

           Sportivii înscrişi în competiţiile oficiale ale F.R.B.S. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1.2.1.1. Să fie legitimaţi la un club cu taxele plătite la zi - viza anuală, să aibă aviz medical - avizul favorabil al unităţii medico–sportive competente sub forma vizei medicale aplicate pe carnetul de legitimare, să aibă semnat acordul cu protecția datelor, delegatul unității sportive să depună pâna la prima ședință tehnică Declarația pentru sportivii aflați la prima participare, prin care se certifică că sportivul a absolvit o perioadă de pregătire suficientă și poate participa în mod sigur la competiție. Legitimația devine valabilă după ce sportivul sau după caz tutorele acestuia a declarat în scris că se obligă să respecte Statutul  și regulamentele FRBS, precum și că a luat la cunoștință de prevederile acestora.

1.2.1.2. Să fie acoperit pe toata durata competiţiei, inclusiv în timpul antrenamentului oficial, de o asigurare valabilă, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale de sanie.

1.2.1.3. În componenta echipajului de dublu masculin nu sunt admişi sportivi de la cluburi diferite, cu excepţia celor cu dublă reprezentare.

1.2.1.4. Pentru postul de pilot, nu pot participa decât sportivii care au concurat în această calitate în sezonul competiţional pe gheaţă, la cel puţin un concurs pe care l-au terminat fără incidente (excepţie juniori mici, legitimaţi în ultimul an). Pilot este considerat şi sportivul participant în probele de simplu.

1.2.1.5. Pentru postul de copilot, pot participa toţi sportivii legitimaţi, indiferent dacă au participat sau nu la competiţiile pe gheaţă.

1.2.1.6. Un sportiv-pilot nu poate participa  într-o competiţie decât o singură dată cu un sportiv copilot, după cum un sportiv copilot nu poate concura în două echipaje, cu piloţi diferiţi.

1.2.1.7. În funcţie de situaţie pot fi acceptaţi sportivi numai în următoarele condiții: sportivi din secţiile nou afiliate, un an calendaristic de la afiliere, care nu au un alt sportiv legitimat la categoria juniori, nu au mai fost legitimaţi la alt club şi din momentul legitimării nu au beneficiat de sezon de iarnă cu zăpadă, respectiv pârtie îngheţată.

1.2.1.8.  Pentru sportivii de la categoria juniori II B se permite participarea doar o singură dată, fără să fi participat pe gheață.

1.2.1.9. Dacă a participat la antrenamentul oficial şi s-a calificat la respectiva competiţie;

1.2.1.10. Dacă sportivul nu are calitatea de oficial în competiţia respectivă.

1.2.1.11. Dreptul de participare în competiții al sportivului/echipajului este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) a participat la antrenamentul oficial

b) a efectuat în condiții de siguranță a minim o manșă de antrenamnet oficial;

c) nu are calitatea de oficial în competiția respectivă

d) a fost achitată taxa de participare. Aceasta se va plăti cel mai târziu la ședința de tragere la sorți.

 

1.3. ATRIBUIREA COMPETIŢIILOR.

1.3.1. Comitetul Federal al FRBS alocă organizarea campionatelor naționale și a competițiilor FRBS pe baza unei solicitări scrise. Solicitările trebuie înaintate către FRBS cu maxim 3 luni înainte de începerea unui an competițional.

1.3.2. Comitetul Federal al FRBS va decide alocarea competițiilor pe baza îndeplinirii a cât mai multor criterii și condiții necesar a fi asigurate de organizatori în vederea desfășurării optime a competiției respective
 

1.4. CATEGORII DE VÂRSTĂ

1.4.1.Competiţiile oficile interne de starturi cu sania se pot desfăşura pe următoarele categorii de vârstă:

Seniori – peste 21 ani

Juniori I – vârsta maximă în anul competiţiei: 21 ani;

Juniori II A – vârsta maximă în anul competiţiei: 19 ani;

Juniori II B – vârsta maximă în anul competiţiei: 17 ani;

Cadeţi – vârsta maximă în anul competiţiei: 16 ani;

Copii - vârsta maximă în anul competiţiei: 14 ani.

1.4.2. Campionatele naţionale de starturi sanie se desfăşoară pe următoarele categorii de vârstă:

Seniori – peste 21 ani

Juniori I – vârsta maximă în anul competiţiei: 21 ani;

Juniori II A– vârsta maximă în anul competiţiei: 19 ani.

Juniori II B – vârsta maximă în anul competiţiei: 17 ani;

1.4.3. Sportivii care participă la competiţiile juniori I - vârsta maximă în anul competiţiei: 21 ani.
La un concurs din perioada anului curent - 01.07 - 31.12, sportivul trebuie sa fie plasat in categoria de vârsta corespunzătoare, in perspectiva competiţiilor la care urmează sa participe de la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

 

1.5. CONTROLUL DOPING

1.5.1. Sportivii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping.

1.5.2.Dopajul este interzis. F.R.B.S. poate institui un control anti-doping, la oricare din competiţiile oficiale, precum şi în afara acestor competiţii, în orice moment şi la oricare din sportivii legitimaţi la un club sau asociaţie sportivă în secţiile de sanie. F.R.B.S. poate mandata efectuarea acestui control unei instituţii specializate.

1.5.3. Controlul doping, în competiţie şi în afara competiţiei, se efectuează conform programului naţional anual stabilit de Agenţia Naţională Antidoping, cu respectarea standardului internaţional pentru testări al Agenţiei Naţionale Antidoping.

1.5.4.Controlul doping se solicită Agenţiei Naţionale Antidoping de către F.R.B.S. sau cluburile interesate.

1.5.5.Procedura de desfăşurare a controlului antidoping în timpul competiţiei poate atrage descalificarea, având drept consecinţă invalidarea rezultatelor individuale şi/sau ale echipajului din care face parte, retragerea medaliilor, a punctelor sau a premiilor, precum şi sancţionarea în conformitate cu dispoziţiile în materie, adoptate pe plan intern şi internaţional de organismele autorizate, atât a respectivului sportiv, cât şi a altor persoane din anturajul acestuia, dovedite a fi implicate.

 

1.6.     ÎNSCRIERILE

1.6.1. Înscrierile sportivilor/echipajelor în competiţie se fac în scris, organizatorului, în termenul menţionat în invitaţie. dar cel mai târziu înainte de începerea primului antrenament oficial.

1.6.2. Organizatorul competiţiei poate pretinde o taxa de participare pentru fiecare sportiv. Cerinţa unei taxe de participare trebuie să fie stipulata obligatoriu în invitaţia de concurs.

1.6.3. Oricare sportiv sau echipaj înscris se poate retrage în orice moment din competiţie. Taxa deja plătită nu se mai restituie.

 

1.7.   ACCEPTAREA REGULAMENTULUI.

Din momentul înscrierii în competiţie se consideră ca toţi participanţii (sportivi, şefi de echipă, antrenori, însoţitori oficiali) acceptă şi vor respecta acest regulament.

 

1.8.   RECORDUL.

Toate recordurile sunt recunoscute şi omologate numai dacă au fost obţinute într-o manşă de concurs oficial.

1.9.   În cazul încălcării prevederilor prezentului regulament, penalitatea care va fi dictată de juriul de concurs, va fi proporţională cu gravitatea faptei, după cum urmează:

a) avertisment;

b) amendă

c) excluderea din concurs.

1.10.1. PATRONAJ şi PUBLICITATE. F.R.B.S. şi cluburile sau asociaţiile afiliate pot semna contracte cu firme comerciale sau organizaţii.

1.10.2. MĂRCI COMERCIALE ŞI ECHIPAMENT

1.10.2.1. Aplicarea mărcilor comerciale pe echipamentul de concurs este admisă fără alte restricţii decât cele specificate în Regulamentul internațional al FIL-IRO sau cele specificate la paragraful 1.10.2.2. din prezentul regulament.

1.10.2.2. F.R.B.S. pentru propriile interese îşi rezervă pentru publicitate următoarele spaţii:

          a) Pe cele două laturi ale căştii pe o suprafaţa de 50 cmp de fiecare parte;

          b) Pe partea superioară a fiecărui braţ al sportivilor, o suprafaţă de cate 50cmp;

          c) Numărul de concurs.

1.10.3.      CONTROALE ŞI SANCŢIUNI

1.10.3.1.  Juriul este obligat la respectarea prevederilor art.1.10. şi va supraveghea competiţia începând cu prima zi de antrenament oficial, până la terminarea competiţiei şi desfăşurarea ceremoniei de premiere.

1.10.3.2. Concurenţii care nu respectă prevederile prezentului regulament, vor fi descalificaţi.

1.10.4. RESPONSABILITĂŢI. F.R.B.S. nu îşi asumă nici o responsabilitate în privinţa accidentelor, stricăciunilor sau reclamaţiilor de orice natura rezultate la o competiţie atribuită în organizare unor terţi.

 

 

 

2.             PISTA DE CONCURS

2.1. Competiţiile oficiale de starturi cu sania din România, se vor desfăşura pe piste special amenajate. În cazul pistelor pentru starturi cu sania pe role, gheaţa va fi înlocuită cu o suprafaţă netedă de rulare.

2.1.1. Recunoaşterea oficială a pistelor, precum si permisiunea de a fi folosite pentru competiţiile organizate sub egida F.R.B.S., trebuie făcută de Comitetul Federal F.R.B.S., după ce pârtia o fost inspectată de către Comisia Tehnică de Sanie și de Comsia pentru omologarea bazelor sportive. Acest aviz nu are nici o legătură cu vreo obligaţie de garanţie.

2.1.2.Pista de start pentru sanie trebuie sa fie astfel amenajată, încât să corespundă și să permită desfăşurarea tuturor probelor (feminin, masculin și dublu). Pista de start trebuie să  se poată închide cu ocazia concursurilor. Detaliile, care aparţin pistei de start pentru sanie sunt următoarele:

O porţiune orizontală, pe care se poate lua poziţia şezând pe sanie;

Lungimea porţiuni orizontale, până la mânerele de start, trebuie să fie de cel puţin 2 m;

Lungimea porţiunii orizontale de la mânerele de start, până la începutul pantei trebuie să fie de 0,5 m;

2.1.3. Dispozitivele reglabile pentru start sunt aşezate lateral și pot fi reglabile, astfel încât să poată fi folosite de concurent, pentru a atinge viteza de pornire. Detalii:

►Distanta de la nivelul pistei până la muchia superioară a mânerelor este de 230-250 mm, la aceeaşi înălţime;

►Distanta interioară dintre cele doua mânere este de 700 mm;

►Lungimea mânerelor pentru mâini este fiecare de minimum 150 mm, iar diametrul de 27 mm. Suprafaţa mânerelor trebuie sa fie rugoasă;

►Construcţia dispozitivelor reglabile trebuie să fie concepută, încât la tragerea efectuată de concurent, mânerele să nu se îndoaie;

►Caracteristica reglabilă trebuie să funcţioneze atât pe verticală, cât și pe orizontală, astfel ca dimensiunile mai sus menţionate să poată fi respectate.

2.1.4. Zona de elan pentru sanie trebuie să fie suficient de rotunjită atât în partea ei superioară cât și inferioară, încât sa permită o aşezare pe o traiectorie rectilinie și stabilă pe pârtie (raza superioară minimum 10 m). Detalii:

►Unghiul de pornire al rampei către (în) pistă nu trebuie sa depăşească 8 grade;

►între linia de start și instalaţiile reglabile de start trebuie sa existe o distanță de minim 2 m;

2.1.5. Lungimea pistei – suprafața cronometrată, între linia de start și cea de sosire, pentru sanie este de 10 m.

2.1.6.Pista pentru starturi sanie trebuie să aibă in lăţime maximum 140 cm. Înălţimea exterioară a mantinelei trebuie să fie de 80 - 100 cm, inclusiv dotările adiacente. Aceste cote nu trebuiesc depăşite. Legătura dintre partea laterală şi „talpa"  pârtiei se va face printr-un racord. În stare îngheţată, raza lui are 10 cm.

2.1.7. Cronometrajul se va realiza cu celulă fotoelectrică instalată în aşa fel încât spotul fantei de lumină să fie întrerupt doar de rola saniei. Toate pistele trebuie să permită instalarea acestui sistem de cronometraj.

2.1.8. Excepţiile apărute, după caz, vor fi aprobate de către Comitetul Federal al FRBS la propunerea scrisă a Comisiei tehnice de sanie a F.R.B.S.

2.1.9. După linia de sosire, trebuie să existe spaţiu suficient pentru ca sania să poată fi oprită în siguranţă.

 

3. SANIA

3.1. Săniile pentru competiţiile de starturi trebuie să îndeplinească caracteristicile săniilor pentru pistele de gheaţă, patinele fiind înlocuite cu role.

3.2. La Campionatele Naţionale şi competiţii oficiale ale F.R.B.S. săniile vor fi puse la dispoziţie de către cluburile/asociaţiile sportive care au sportivi înscriși în competiție.

3.2.1.Toţi concurenţii unei categorii vor utiliza în concurs aceeaşi sanie.

3.2.2. În cazul deteriorării saniei aceasta poate fi schimbată, cu reluarea manşei respective pentru toţi concurenţii, cu excepţia sportivului care a provocat incidentul dacă acesta s-a petrecut în spaţiul cronometrat.

 

4.        ORGANIZATORII

4.1. Organismul căruia i s-a atribuit organizarea unei competiţii oficiale de starturi cu sania, se obligă la suportarea tuturor cheltuielilor legate de organizarea respectivei manifestări sportive.

4.2. Organizatorul competiţiei trebuie să asigure o stare perfectă a pistei pe durata antrenamentului oficial şi a competiţiei.

4.3.În timpul antrenamentului oficial şi al competiţiei, pista va fi pusă la dispoziţia concurenţilor gratuit.

4.4. Invitaţia şi programul competiţiei trebuie transmise din timp atât cluburilor participante cât şi secretariatului F.R.B.S.

4.5.Programul trebuie să cuprindă:

a) denumirea competiţiei;

b) data şi orele de antrenament şi concurs;

c) numărul şi natura premiilor;

d) valoarea taxei de participare (dacă este cazul);

e) data limită de primire a înscrierilor;

f) adresa cu numărul de telefon (fax/email) ale comitetului de organizare;

g) condiţii speciale pentru concurs(categorii de vârstă, număr de manşe);

h) facilităţi pentru participanţi;

i) informaţii depre pistă (ex.panta, lungime, alte informaţii);

j) juriul şi directorul de competiţie.

4.6.Comitetul de organizare şi Comitetul competiției

4.6.1.  Organismul căruia i-a fost atribuită organizarea unei competiţii trebuie să-şi constituie un comitet de organizare.

4.6.2.  Comitetul competiției are în componenţă, minimum:

a) director de concurs;

 1. Delegat tehnic

 2. Juriul de concurs, alcătuit din 1 președinte și 2 membrii. Componența juriului trebuie să cuprindă un reprezentant pentru fiecare sex

 3. medic de concurs, cu competențe de urgență și prim ajutor

 4. serviciul medical;

 5. arbitrii;

 6. cronometror

 7. comentator (speaker)

 8. serviciul de ordine

4.7. Echipamentul tehnic. Următoarele dotări tehnice sunt obligatorii pentru organizarea unei competiţii de starturi cu sania:

a) instalaţie de cronometraj;

b) asistenţă medicală conform reglemetărilor în vigoare;

c) podium pentru desfășurarea festivității de premiere

 

5. JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC

5.1.Pentru competiţiile oficiale de starturi cu sania din România, Delegatul tehnic este numit de Biroul Executiv al F.R.B.S., Juriul este format din preşedinte, numit si convocat de Biroul Executiv al FRBS şi doi membrii, aleşi la prima şedinţă tehnică.

5.2. Juriul trebuie să fie prezent la locul de concurs, începând cu prima zi a antrenamentelor oficiale şi pană la terminarea competiţiei. În cazul în care unul dintre membri juriului sau delegatul tehnic nu este disponibil preşedintele juriului împreună cu directorul de concurs va numi un înlocuitor. Preşedintele Juriului va răspunde numai în fata Comitetului Federal al F.R.B.S.

5.3. Autoritate şi decizii

5.3.1.   Juriul are autoritate absolută în desfăşurarea unei competiţii şi îşi exercită controlul în cadrul prezentului regulament, având dreptul de decizie.

5.3.1.1. Este obligatorie permisiunea juriului pentru:

a) repetarea manşei;

b) reducerea numărului de manşe;

5.3.1.2. Numai Juriul decide :

a) reducerea/creșterea numărului de concurenţi- sportivi/echipaje admiși la categoriile de vârstă superioare

b) pedeapsa în caz de infracţiune;

c) executarea tragerii la sorţi;

d) interdicţie de start pentru echipaje sau sportivi;

e) decizii asupra contestaţiilor;

f) întreruperea manşei sau a competiţiei.

 

6. DIRECTORUL DE CONCURS

6.1. Directorul de concurs este numit de organizatorii competiţiei,

6.2. Este responsabil de buna desfăşurare a antrenamentelor şi competiţiilor.

6.3. După consultarea juriului autorizează folosirea pistei pentru antrenamente şi competiţii.

6.4. La sugestia juriului elimină impedimentele care ar putea împiedica buna desfăşurare a antrenamentelor şi competiţiei.

6.5. Executa toate deciziile juriului .

6.6. Opreşte concursul în caz de accident sau proastă funcţionare a echipamentului tehnic.

6.7. Directorul de concurs are dreptul să trimită un sportiv la medicul de concurs, dacă sportivul este rănit sau bolnav, sau din oricare alt motiv pentru care participarea în antrenamnet oficial/competiție care ar constitui un risc de accidentare a sportivului

6.8. Dacă medicul de concurs confirmă în scris un risc specific pentru sănătatea sau viața sportivului, directorul de concurs are dreptul de a retrage permisiunea de start în antrenament/competiție a sportivului respectiv.

6.9. Directorul de concurs trebuie să informeze președintele juriului și delagatul tehnic cu privire la toate incidentele.

6.10. Dacă un sportiv încalcă prevederile regulamentului de competiție, juriul de concurs îl poate descalifica. Directorul de concurs este primul care trebuie să inițieze procedurile inițiale necesare în consultare cu delegatul tehnic. Elementele sau probele pentru o posibilă descalificare trebuie judecate de junirul de concurs în consultare prealabilă a delegatului tehnic.

 

7.        SERVICIUL MEDICAL

7.1. Cluburile şi asociaţiile sportive, sunt obligate să-si asigure proprii sportivi pentru riscurile în caz de accidente sau deces, provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi/sau competiţiilor oficiale.

7.2.   În timpul antrenamentelor oficiale şi a concursului, este obligatorie asigurarea asistenţei medicale conform legislaţiei în vigoare.

 

8. COMPETIŢIA

8.1. Antrenamentul oficial

8.1.1. Participarea la antrenamentul oficial este permisă numai sportivilor şi echipajelor înscrise şi validate în concurs.

8.1.2. În timpul antrenamentelor oficiale schimbările în echipaj sunt permise.  

8.1.3. Organizatorii trebuie să acorde antrenament oficial minim două manșe pentru fiecare probă.

8.1.4. Antrenamentul oficial trebuie să aibă asigurat cronometraj electronic.

8.1.5. Dreptul de participare la antrenamnetul oficial al sportivului este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) persoana desemnată de unitatea sportivă a prezentat declarația pentru absolvirea unei perioade de pregătire specifică suficientă pentru a participa în siguranță la antrenamente/competiție (nivel pregătire necesar), pentru sportivii aflați la prima participare

b) nu a concurat pentru un alt club în timpul anului competițional curent

c) posedă o legitimație de sportiv valabilă

d) se respectă reglementările clasei de vârstă

e) a fost înscris în competiție de către club

f) posedă o asigurare valabilă, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale

8.1.6. În cazuri speciale, cu acordul juriului, directorul de concurs poate aproba efectuarea unei manșe de antrenamnet oficial în limita timpului disponibil până la startul competiției pentru sportivii care au ajuns după terminarea antrenamnetului oficial programat din motive independente de ei.

8.1.7. Dacă de la încheierea antrenamentului oficial până la disputarea competițieii există o pauză mai mare de 2 zile o nouă sesiune de antrenament oficial – respectiv minim o manșă trebuie asigurată pentru toți sportivii.

8.2. Ordinea de start şi tragerea la sorţi.

8.2.1. Ordinea de start pentru antrenamentul oficial se stabileşte prin tragere la sorţi, pe cluburi sub conducerea delegatului tehnic.

8.2.2.Ordinea de start pentru competiţie este stabilită prin tragere la sorţi şi efectuată de juriu. Tragerea la sorţi se face atât pentru număr cât şi pentru nume.

8.2.2.1. Delegatul tehnic va distribui ordinea de start tuturor cluburilor care au sportivi/echipaje înscrise în competiție. Tragerea la sorți trebuie să aibă loc după încheierea antrenamentului oficial în prezența președintelui juriului de concurs.

8.2.2.2. Dreptul de participare la competiții al sportivului este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) a participat la antrenamentul oficial

b) a efectuat în condiții de siguranță a minim o manșă de antrenamnet oficial;

c) nu are calitatea de oficial în competiția respectivă

d) a fost achitată taxa de participare. Aceasta se va plăti cel mai târziu la ședința de tragere la sorți.

8.2.3. Numărul de start nu poate fi schimbat sau cedat altui sportiv sau echipaj.

8.2.4. Campionatele Naţionale ale României la starturi cu sania se desfăşoară pe durata a trei manşe. Pentru celelalte competiţii, organizatorul are latitudinea de a fixa numărul de manşe, dar în nici un caz mai puţin de două manşe. 

8.2.4.1. Ordinea de start pentru pentru competiția desfășurată cu trei manşe este:

Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorţi - de la numărul 1 până la ultimul număr de concurs.

Manşa nr. 2 – în ordine inversă tragerii la sorţi; de la ultimul număr până la numărul 1 de start.

Manşa nr. 3 – în ordinea inversă a clasamentului după primele două manşe.

8.2.4.2. Ordinea de start pentru un concurs din două manşe:

Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorţi;

Manşa nr. 2 – în ordinea inversă a clasamentului după prima manşă.

8.3. Startul

8.3.1. Startul se va da în ordinea stabilită şi trebuie să fie efectuat - pentru proba de simplu - în 30 secunde din momentul în care starterul arată “liber” prin semnul acustic sau vizual, şi în 45 secunde pentru proba de dublu.

8.3.2. Sportivii participanţi au obligaţia ca la trecerea liniei de sosire să fie aşezaţi pe sanie.

8.4. Materiale şi echipament

8.4.1.Toţi sportivii trebuie să poarte în timpul desfăşurării manşei casca de sanie.

8.4.2. Este permisă concurarea în pantofi sport, cu excepția competițiilor care sunt organizate pe piste cu gheață.

8.5. Echipajele de dublu

8.5.1.Toate manşele se vor face cu acelaşi echipaj, excepţie făcând cazurile de la paragraful 8.5.2.

8.5.2. În caz de rănire sau îmbolnăvire, este permisă schimbarea membrilor echipajului – cu excepţia pilotului – dar numai pe durata antrenamentelor.

8.5.3. Juriul poate interzice startul concurenţilor care se prezintă în condiţii fizice sau psihice necorespunzătoare.

8.6. Întreruperi sau opriri

8.6.1.  Întreruperea competiţiei se face cu acordul juriului în următoarele condiţii:

8.6.1.1. Dacă intervine o defecţiune la sanie.

8.6.1.2. În condiţii neregulamentare a pârtiei.

8.6.1.3. Dacă instalaţia de cronometraj nu mai funcţionează.

8.6.1.4. În condiţii de pârtii impracticabile

8.7. Repetarea manşei. După orice inconvenient, dacă acesta nu a fost din vina sportivului sau echipajului, se poate repeta manşa, cu acordul juriului. Repetarea manşei se va face imediat ce sportivul/echipajul în cauza este gata de plecare. Următoarea mansă nu poate începe dacă există sportivi/echipaje care trebuie să repete manșa anterioară.

8.8. Cronometrajul şi clasamentul

8.8.1. În urma efectuării manşelor, clasamentul se întocmeşte luând în calcul totalul timpilor obţinuţi pentru fiecare sportiv sau echipaj.

8.8.2. În cazul de egalitate miimi de sportivii/echipajele se vor clasa pe acelaşi loc.

8.8.3. Pentru a fi validat rezultatul în caz de întrerupere a manşei, competiţiei, se va tine cont numai de manşele la care au participat toţi sportivii înscrişi.

8.8.4

8.9. Festivitatea de premiere

8.9.1. Festivitatea de premiere poate începe după minim 5 minute de la terminarea concursului, dacă nu a fost înregistrată nici o contestaţie .

8.9.2. La competiţiile desfășurate sub egida FRBS, validarea clasamentelor și acordarea titlului de campion naţional se va face doar daca la startul competiţiei se prezintă minimum 6 (șase) sportivi la probele de simplu masculin şi feminin şi 3 (trei) echipaje (din două cluburi diferite) la proba de dublu.

8.10. Contestaţii

8.10.1.1.Forma. Contestaţiile vor fi adresate verbal juriului în termen de 5 minute de la terminarea concursului, pentru ca mai apoi, în termen de 10 minute aceste contestaţii să fie repetate în scris.

8.10.1.2. Dacă nu a fost adresată contestaţia verbala, în termenul stabilit, juriul este îndreptăţit să nu mai primească nici o contestaţie, chiar scrisă şi să permită începerea festivităţii de premiere. Reclamaţiile şi contestaţiile pot fi depuse numai de către delegatul structurii sportive prezent la competiția respectivă.

8.10.2. Taxe. Scrisoarea de contestaţie va fi însoţită de o cauţiune stabilită de Comitetul Federal al FRBS, care va fi transmisă organizatorului în cazul în care contestaţia va fi respinsă. În cazul în care contestaţia este admisă, cauţiunea va fi returnată reclamantului.

8.10.3.1. Decizii. Deciziile privind contestaţiile depuse chiar în timpul concursului vor trebui luate pe loc şi în timp util, în aşa fel încât cei implicaţi să poată continua concursul în cazul în care contestaţia a fost soluţionată. Pentru contestaţiile depuse la sfârşitul concursului, juriul are la dispoziţie o oră pentru a da o dispoziţie. Juriul decide prin majoritate simplă de vot: în caz de egalitate, votul preşedintelui decide.

8.10.3.2. Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de apel.

 

9.  Decizii finale. Intrare în vigoare. Prezentul regulament a fost abrobat în şedinţa Comitetului Federal al F.R.B.S. din data de 28.08.2020 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.

bottom of page