top of page

REGULAMENT
DE DESFASURARE A COMPETITIILOR DE STARTURI CU

BOBUL, SKELETONUL ȘI MONOBOBUL

 

 

 

EDIŢIA 2020

 

 

 

 

1.GENERALITĂȚI

  1. Competiții

  2. Dreptul de participare

  3. Atribuirea competițiilor

  4. Categorii de vârstă

  5. Controlul doping

  6. Înscrierile

  7. Acceptarea regulamentului

  8. Recordul

  9. Încălcări ale regulamentului

1.10. Patronaj și publicitate

2. PISTA DE CONCURS

3. BOBUL- SKELETONUL - MONOBOBUL

4. ORGANIZATORII

5. JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC

6. DIRECTOR DE CONCURS

7. SERVICIUL SANITAR

8. COMPETIȚIA

 8.1. Antrenamentul oficial

 8.2. Ordinea de start şi  tragerea la sorti

 8.3. Startul

 8.4. Materiale şi echipament

 8.5. Echipajele de bob

 8.6. Întreruperi sau opriri

 8.7. Repetarea manşei

 8.8. Cronometrajul şi clasamentul

 8.9. Festivitatea de premiere

 8.10. Contestaţii

9. DECIZII FINALE

   

   

1.       GENERALITATI

Federația Română de Bob și Sanie, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi  Cluburile afiliate sunt singurele în drept să organizeze competiţii de starturi. Toți membrii afiliați au dreptul de a solicita FRBS organizarea de competiții cu respectarea prezentului regulament. Odată cu solicitarea de a găzdui organizatorul se obligă să respecte Statul, Regulamentul de organizare a activității de bob, sanie și skeleton de competiție din România și toate normele și regulamentele FRBS. Excepții punctuale la evenimentele organizate de alti organizatori, decât FRBS și membrii afiliați pot fi adoptate doar cu aprobarea FRBS.


1.1.    COMPETITII
1.1.1. Campionatele naţionale de starturi bob – skeleton - monobob se desfăşoară anual, la datele fixate în şedinţa de calendar a F.R.B.S. și se acordă titlul de campion național la următoarele categorii de vârstă:

 

- Campion naţional de starturi bob 2 persoane seniori masculin;
- Campion naţional de starturi bob 2 persoane seniori feminin;
- Campion naţional de starturi bob 4 persoane seniori;

- Campion național de starturi monobob seniori feminin;


- Campion naţional de starturi bob 2 persoane juniori U26 masculin;
- Campion naţional de starturi bob 2 persoane juniori U26 feminin;
- Campion naţional de starturi bob 4 persoane juniori U26 masculin;

 

- Campion naţional de starturi - bob 2 persoane juniori U23 masculin;
- Campion naţional de starturi - bob 2 persoane juniori U23 feminin;
- Campion naţional de starturi - bob 4  persoane juniori U23;

 

- Campion național de starturi - bob probă individuală pilot U 23 masculin;

- Campion național de starturi - bob probă individuală pilot U 23 feminin;

 

- Campion naţional de starturi - bob 2 persoane juniori U20 masculin;
- Campion naţional de starturi - bob 2 persoane juniori U20 feminin;
- Campion naţional de starturi - bob 4  persoane juniori U20;

 

- Campion național de starturi - monobob juniori mici feminin;
- Campion național de starturi -monobob juniori mici masculin;

 

- Campion naţional de starturi skeleton seniori masculin;
- Campion naţional de starturi skeleton seniori feminin;
- Campion naţional de starturi skeleton juniori masculin;
- Campion naţional de starturi skeleton juniori feminin;

- Campion naţional de starturi skeleton juniori mici masculin;
- Campion naţional de starturi skeleton juniori mici feminin;

 


1.1.2. Competiţiile oficiale interne ale F.R.B.S.
Acestea sunt:
- competiţiile de la paragraful 1.1.1.
- toate celelalte competiţii fixate în calendarul F.R.B.S. şi aprobate de Comitetul Federal al FRBS.

- următoarele concursuri oficiale fac parte din calendarul competiţional intern, se organizează de F.R.B.S., sunt fixate în şedinţa de calendar a F.R.B.S., la propunerea Comisiei pentru organizarea campionatelor şi competiţiilor naţionale şi cu aprobarea Comitetului Federal

- Cupa Federaţiei starturi bob 2 masculin - open;
- Cupa Federaţiei starturi bob 2 feminin - open;
- Cupa Federaţiei starturi bob 4 persoane - open;

- Cupa Federaţiei starturi monobob feminin - open;
- Cupa Federaţiei starturi skeleton masculin - open;
- Cupa Federaţiei starturi skeleton feminin - open;


- Cupa României starturi bob 2 masculin - open;
- Cupa României starturi bob 2 feminin;
- Cupa României starturi bob 4 persoane - open;

- Cupa României starturi monobob feminin - open;
- Cupa României starturi skeleton masculin - open;
- Cupa României starturi skeleton feminin - open;
1.1.3. Programul şi  invitaţiile
Programul şi  invitaţiile pentru competiţiile de mai sus sunt trimise celor interesaţi de organizatorul fiecărei competiţii.

1.1.4. Competițiile de U26, U23, U20 se organizează într-un singur concurs la categoria seniori.

 

1.2.    DREPTUL DE PARTICIPARE

1.2.1. Au dreptul de a înscrie sportivi/echipaje la competiţiile oficiale ale F.R.B.S., numai cluburile şi asociaţiile sportive afiliate şi care au cotizația anuală și taxele plătite la zi. Sportivii înscrişi în competiţiile oficiale ale F.R.B.S. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.2.1.1. să fie legitimaţi la clubul sau asociaţia sportivă respectivă, să aibă plătită viza anuală, să aibă aviz medical favorabil, să aibă semnat acordul cu protecția datelor, delegatul unității sportive să depună pâna la prima ședință tehnică Declarația pentru sportivii aflați la prima participare, prin care se certifică că sportivul a absolvit o perioadă de pregătire suficientă și poate participa în mod sigur la competiție. Legitimația devine valabilă după ce sportivul sau după caz tutorele acestuia a declarat în scris că se obligă să respecte Statutul  și regulamentele FRBS, precum și că a luat la cunoștință de prevederile acestora.

1.2.1.2. să fie acoperit pe toata durata competiţiei de o asigurare valabilă, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale de bob.
1.2.1.3. Componenţii echipajului de bob trebuie să facă parte, fără excepţie, din aceeaşi asociaţie sau club sportiv.
1.2.1.4. Au drept de participare doar sportivii care au concurat în aceasta calitate în sezonul competiţional pe gheată, la cel puţin un concurs pe care l-au terminat fără incidente. Această prevedere este valabilă inclusiv pentru postul de pilot al echipajeleor de bob.
1.2.1.5. În funcţie de situaţie pot fi acceptaţi sportivi  la skeleton și pe postul de pilot al echipajelor de bob și monobob numai în următoarele condiţii:
1.2.1.5.1. Sportivi din secţiile nou afiliate, un an calendaristic de la afiliere, care nu au un alt sportiv/alt pilot legitimat la categoria juniori, nu au mai fost legitimaţi la alt club şi din momentul legitimării nu au beneficiat de sezon de iarnă cu zăpadă, respectiv pârtie îngheţată.
1.2.1.5.2  Pentru sportivii de la paragraful  1.2.1.5.1., care concurează la bob se permite participarea numai în proba de bob două persoane

1.2.1.5.3.  Pentru sportivii U20, U23 proba individuală și cei de la categoria juniori și juniori mici se permite participarea doar o singură dată, fără să fi participat pe gheață, inclusiv pentru sportivii care concurează pe postul de pilot.
1.2.1.6. Pentru postul de împingător, pot participa toţi sportivii legitimaţi, indiferent dacă au participat sau nu la competiţiile pe gheaţă.
1.2.1.7. Un sportiv-pilot - nu poate participa  într-o competiţie decât o dată – cu un echipier, sau echipaj, la fiecare probă, după cum un sportiv împingător nu poate concura în două echipaje cu piloţi diferiţi.

1.2.1.8. Dreptul de participare în competiții al sportivului/echipajului este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) a participat la antrenamentul oficial

b) a efectuat în condiții de siguranță a minim o manșă de antrenamnet oficial;

c) nu are calitatea de oficial în competiția respectivă

d) a fost achitată taxa de participare. Aceasta se va plăti cel mai târziu la ședința de tragere la sorți.

 

1.3.    ATRIBUIREA COMPETITIILOR

1.3.1. Comitetul Federal al FRBS alocă organizarea campionatelor naționale și a competițiilor FRBS pe baza unei solicitări scrise. Solicitările trebuie înaintate către FRBS cu maxim 3 luni înainte de începerea unui an competițional.

1.3.2. Comitetul Federal al FRBS va decide alocarea competițiilor pe baza îndeplinirii a cât mai multor criterii și condiții necesar a fi asigurate de organizatori în vederea desfășurării optime a competiției respective
1.4.  Categorii de vârstă

Sunt consideraţi în categoria de vârstă „juniori” sportivii cu vârsta de:
1.4.1. BOB.

1.4.1.1. Până la 26 ani la data competiţiei. Altfel spus, sunt consideraţi juniori U26, sportivii care împlinesc 26 de ani în perioada 1 octombrie şi 31 martie a anului sportiv în curs.

1.4.1.2. Până la 23 ani la data competiţiei. Altfel spus, sunt consideraţi juniori U23, sportivii care împlinesc 23 de ani în perioada 1 octombrie şi 31 martie a anului sportiv în curs.

1.4.4143. Până la 20 ani la data competiţiei. Altfel spus, sunt consideraţi juniori U20, sportivii care împlinesc 20 de ani în perioada 1 octombrie şi 31 martie a anului sportiv în curs.

1.4.2. SKELETON

1.4.2.1. Până la 23 ani la data competiţiei. Altfel spus, sunt consideraţi juniori, sportivii care împlinesc 23 de ani în perioada 1 octombrie şi 31 martie a anului sportiv în curs.

1.4.2.2. Până la 18 ani la data desfășurării ediției de Jocuri Olimpice de Iarnă pentru Tineret. Altfel spus, sunt consideraţi juniori mici sportivii care nu au împlinit 18 ani până la data de 1 ianuarie a anului olimpic de tineret.

1.4.3. MONOBOB

Până la 18 ani la data desfășurării ediției de Jocuri Olimpice de Iarnă pentru Tineret. Altfel spus, sunt consideraţi juniori mici sportivii care nu au împlinit 18 ani până la data de 1 ianuarie a anului olimpic de tineret.
1.5.    CONTROLUL DOPING
Dopajul este interzis. Comitetul Federal poate institui un control anti-doping, la oricare din competiţiile oficiale ale F.R.B.S., precum şi  în afară acestor competiţii, în orice moment şi  la oricare din sportivii legitimaţi la un club sau asociaţie sportivă. Comitetul Federal poate mandata efectuarea acestui control unei instituţii specializate.


1.6.    ÎNSCRIERILE
1.6.1. înscrierile sportivilor/echipajelor în competiţie se fac în scris, organizatorului, în termenul menţionat în invitaţie, dar cel mai târziu înainte de începerea primului antrenament oficial.
1.6.2. Organizatorul competiţiei poate pretinde o taxă de pentru fiecare sportiv/echipaj. Cerinţa unei taxe de înscriere participare trebuie să fie obligatoriu în invitaţia de concurs.
1.6.3. Oricare sportiv/echipaj înscris se poate retrage în orice moment din competiţie. Taxa deja plătită nu se mai restituie.
1.7.    ACCEPTAREA REGULAMENTULUI
Din momentul înscrierii în competiţie se consideră ca toţi participanţii (sportivi, şefi de echipă, antrenori, însoţitori oficiali) accepta şi vor respecta acest regulament.
1.8.    RECORDUL
Toate recordurile sunt recunoscute şi  omologate numai dacă au fost obţinute într-o manşă de concurs oficial.
1.9.    INFRACTIUNI
În cazul încălcării prevederilor prezentului regulament, penalitatea care va fi dictata de juriul de concurs, va fi proporţionala cu gravitatea faptei, după cum urmează:
- avertisment
- amenda
- excluderea din concurs.

 

1.10.  PATRONAJ şi  PUBLICITATE
1.10.1. F.R.B.S. şi  cluburile sau asociaţiile afiliate pot semna contracte cu firme comerciale sau organizaţii.
1.10.2. MARCI COMERCIALE ŞI  ECHIPAMENT
1.10.2.1. Aplicarea mărcilor comerciale pe echipamentul de concurs este admisă în limitele prevederilor Regulamentului internațional de bob și al Regulamentului internațional skeleton
1.10.2.2. F.R.B.S.îsi rezervă pentru publicitate spațiile prevăzute în Regulamentele internaționale de bob și skeleton ale IBSF, rezervate federației internaționale.
1.10.3.  CONTROALE şi  SANCȚIUNI
1.10.3.1.Juriul este obligat la respectarea prevederilor art.1.10. şi  va supraveghea competiţia începând cu prima zi de antrenament oficial, până la terminarea competiţiei şi desfăşurarea ceremoniei de premiere.
1.10.3.2. Concurenţii care nu respectă prevederile prezenului regulament, vor fi descalificați. 1.10.4. Responsabilităţi
F.R.B.S. nu-si asumă nici o responsabilitate în privinţa accidentelor, stricăciunilor sau reclamaţiilor de orice natură rezultate la o competiţie atribuită în organizare unor terţi.

 

2.       PISTA DE CONCURS
2.1.    Competiţiile oficiale ale F.R.B.S., de starturi în România, se desfăşoară pe piste de starturi special amenajate, respectându-se următoarele norme minime:
2.1.1.  Pista să fie prevăzută cu un şi sistem de şine fixe pe care să ruleze bobul/skeletonul și/sau monobobul.
2.1.2. Să aibă o lungime totală de minimum 75 m.
2.1.3. Zona de elan (de la prag până la prima fotocelulă) să fie de minimum 5(cinci)m.
2.1.4. Într-o parte şi  cealaltă a bobului/skeletonului/monoboului aşezat pe şine să existe spaţiu pentru alergarea pilotului şi împingătorilor lateral la bob și a sportivilor la skeleton.
2.1.5. Porţiunea cronometrată să fie de cel puţin 50 m.
2.1.6. După linia de sosire, trebuie să existe spaţiu suficient pentru ca bobul/ skeletonul/monobobul să poată fi oprit în siguranţă.
2.1.7. Pentru pistele noi, juriul va face un control minuţios şi va întocmi un proces verbal.
2.1.8. Recunoaşterea oficială a pistelor, precum și permisiunea de a fi folosite pentru competiţiile organizate sub egida F.R.B.S., trebuie făcută de Comitetul Federal F.R.B.S., după ce pârtia o fost inspectată de către Comisia Tehnică de bob-skeleton și de Comsia pentru omologarea bazelor sportive. Acest aviz nu are nici o legătură cu vreo obligaţie de garanţie.

3.1.      BOBUL
3.1.1. Boburile pentru concursurile de starturi trebuie să aibă următoarele greutăţi:
- bobul de 2 persoane 150-180 Kg.
- bobul de 4 persoane 200-240 Kg.
3.1.2. Bobul folosit pentru concursurile de starturi trebuie să aibă prevăzut şi un şi sistem de frânare.
3.1.3. Bobul folosit la una din probe (bob 2 persoane sau bob 4 persoane) nu poate fi schimbat în timpul concursului decât cu acordul juriului în condiţiile impuse de acesta

3.2. SKELETONUL

3.2.1. Skeletonul folosit pentru concursurile de starturi trebuie să aibă greutatea de până la 35 kg.
3.2.2. Skeletonul folosit pentru concursurile de starturi trebuie să aibă prevăzut şi un sistem de frânare.
3.2.3. Skeletonul folosit nu poate fi schimbat în timpul concursului decât cu acordul juriului în condiţiile impuse de acesta.

3.3. MONOBOBUL

- monobobul pentru concursurile de starturi trebuie să aibă o greutate situată între 150-180 Kg.

 

4        ORGANIZATORII
4.1.   Organismul căruia i s-a atribuit organizarea unei competiţii oficiale de starturi, se obligă la suportarea tuturor cheltuielilor legate de organizarea respectivei manifestări sportive.
4.2.   Organizatorul competiţiei trebuie să asigure o stare perfectă a pistei pe durata antrenamentului oficial şi a competiţiei.
4.3.   În timpul antrenamentului oficial şi al competiţiei, pista va fi pusă la dispoziţia concurenţilor gratuit.
4.4.   Invitaţia şi  programul competiţiei trebuie transmis din timp atât cluburilor participante cât şi secretariatului F.R.B.S.
4.5.   Programul trebuie să cuprindă :
- denumirea competiţiei
- data şi orele de antrenament şi concurs
- numărul şi natura premiilor
- valoarea taxei de participare (dacă este cazul) 
- data limită de primire a înscrierilor
- adresa cu numărul de telefon (fax/email) ale comitetului de organizare
- condiţii speciale pentru concurs (categorii de vârstă, număr de manşe);
- facilităţi pentru participanţi;
- informaţii depre pistă (ex.panta, lungime, alte informaţii);
- juriul, delegatul tehnic şi directorul de concurs.
4.6.  Comitetul de organizare şi Comitetul competiției
4.6.1. Organismul căruia i-a fost atribuita organizarea unei competiţii trebuie să își constituie un comitet de organizare.
4.6.2. Comitetul competiției are în componență:
- director de concurs 

  • Delegat tehnic

- Juriul de concurs, alcătuit din 1 președinte și 2 membrii. Componența juriului trebuie să cuprindă un reprezentant pentru fiecare sex
- medic de concurs, cu competențe de urgență și prim ajutor
- serviciul sanitar
- arbitrii
- cronometror
- comentator (speaker)
- serviciul de ordine
4.7.    Echipamentul tehnic
Următoarele dotări tehnice sunt obligatorii pentru organizarea unei competiţii de starturi: instalaţie de cronometraj, podium pentru desfășurarea festivității de premiere și ambulanță.

 

5.       JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC
5.1.  Pentru  competiţiile oficiale de starturi din România, Delegatul tehnic este numit de Birolu Executiv al  F.R.B.S.; Juriul este format din presedinte, numit si convocat de Biroul Executiv al F.R.B.S. și doi membrii aleși la prima sedinta tehnică. 
5.2.  Juriul trebuie să fie prezent la locul de concurs, începând cu prima zi a antrenamentelor oficiale şi până la terminarea competiţiei. În cazul în care, unul dintre membri juriului sau delegatul tehnic nu este disponibil preşedintele juriului împreună cu directorul de concurs vor numi un înlocuitor. Preşedintele Juriului va răspunde numai în fata Comitetului Federal.
5.3.  Autoritate şi decizii
5.3.1.   Juriul are autoritate absolută în desfăşurarea unei competiţii şi îşi exercită controlul în cadrul prezentului regulament, având dreptul de decizie.
5.3.1.1. Este obligatorie permisiunea juriului pentru:
- orice schimbare a echipajului (doar împingătorii)
- repetarea manşei
- reducerea numărului de manşe

5.3.1.2. Numai Juriul decide :
- reducerea/creșterea numărului de concurenţi sportivi/echipaje admiși la categoriile de vârstă superioare
- pedeapsa în caz de încălcare a prevederilor reulamentului    
- decizii asupra contestaţiilor
- executarea tragerii la sorti
- interdicţie de start pentru echipaje sau sportivi
- întreruperea manşei sau a competiţiei

 

6.       DIRECTORUL DE CONCURS
6.1. Directorul de concurs este numit de organizatorii competiţiei.
6.2. Este responsabil de buna desfăşurare a antrenamentelor şi competiţiei
6.3. După consultarea juriului autorizează folosirea pistei pentru antrenamente şi competiţii.
6.4. La sugestia juriului elimină impedimentele care ar putea împiedica buna desfăşurare a antrenamentelor şi a competiţiei.
6.5. Execută toate deciziile juriului.

6.6. Opreşte concursul în caz de accident sau proastă funcţionare a echipamentului tehnic.

6.7. Directorul de concurs are dreptul să trimită un sportiv la medicul de concurs, dacă sportivul este rănit sau bolnav, sau din oricare alt motiv pentru care participarea în antrenamnet oficial/competiție care ar constitui un risc de accidentare a sportivului

6.8. Dacă medicul de concurs confirmă în scris un risc specific pentru sănătatea sau viața sportivului, directorul de concurs are dreptul de a retrage permisiunea de start în antrenament/competiție a sportivului respectiv.

6.9. Directorul de concurs trebuie să informeze președintele juriului și delagatul tehnic cu privire la toate incidentele.

6.10. Dacă un sportiv încalcă prevederile regulamentului de competiție, juriul de concurs îl poate descalifica. Directorul de concurs este primul care trebuie să inițieze procedurile inițiale necesare în consultare cu delegatul tehnic. Elementele sau probele pentru o posibilă descalificare trebuie judecate de junirul de concurs în consultare prealabilă a delegatului tehnic.

 

7.       SERVICIUL SANITAR
7.1. Cluburile şi  asociaţiile sportive sunt obligate să asigure proprii sportivi împotriva accidentelor, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale
7.2. In timpul antrenamentelor oficiale şi  a concursului  este obligatorie asigurarea asistenţei medicale conform legislaţiei în vigoare.

 

8.       COMPETIȚIA
8.1.    Antrenamentul oficial
8.1.1. Participarea la antrenamentul oficial este permisă numai echipajelor înscrise în concurs.
8.1.2. În timpul antrenamentelor oficiale schimbările în echipaj sunt permise.   
8.1.3. Organizatorii trebuie să acorde antrenament oficial minim două manșe pentru fiecare probă.
8.1.4. Antrenamentul oficial trebuie să aibă asigurat cronometraj electronic.

8.1.5. Dreptul de participare la antrenamnetul oficial al sportivului este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) persoana desemnată de unitatea sportivă a prezentat declarația pentru absolvirea unei perioade de pregătire specifică suficientă pentru a participa în siguranță la antrenamente/competiție (nivel pregătire necesar), pentru sportivii aflați la prima participare

b) nu a concurat pentru un alt club în timpul anului competițional curent

c) posedă o legitimație de sportiv valabilă

d) se respectă reglementările clasei de vârstă

e) a fost înscris în competiție de către club

f) posedă o asigurare valabilă, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale

8.1.6. În cazuri speciale, cu acordul juriului, directorul de concurs poate aproba efectuarea unei manșe de antrenamnet oficial în limita timpului disponibil până la startul competiției pentru sportivii care au ajuns după terminarea antrenamnetului oficial programat din motive independente de ei.

8.1.7. Dacă de la încheierea antrenamentului oficial până la disputarea competițieii există o pauză mai mare de 2 zile o nouă sesiune de antrenament oficial – respectiv minim o manșă trebuie asigurată pentru toți sportivii.

8.2.    Ordinea de start şi  tragerea la sorti
8.2.1. Ordinea de start pentru antrenamentul oficial se stabileşte prin tragere la sorți pe cluburi, sub conducerea delegatului tehnic.
8.2.2. Ordinea de start pentru competiţie este stabilită prin tragere la sorți, efectuată de juriu. Tragerea la sorți se face atât pentru număr, cât şi pentru nume.

8.2.2.1. Delegatul tehnic va distribui ordinea de start tuturor cluburilor care au sportivi/echipaje înscrise în competiție. Tragerea la sorți trebuie să aibă loc după încheierea antrenamentului oficial în prezența președintelui juriului de concurs.

8.2.2.2. Dreptul de participare la competiții al sportivului este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) a participat la antrenamentul oficial

b) a efectuat în condiții de siguranță a minim o manșă de antrenamnet oficial;

c) nu are calitatea de oficial în competiția respectivă

d) a fost achitată taxa de participare. Aceasta se va plăti cel mai târziu la ședința de tragere la sorți.
8.2.3. Numărul de start nu poate fi schimbat sau cedat altui echipaj.
8.2.4. Campionatele Naţionale ale României la starturi se desfăşoară pe durata a trei manşe. Pentru celelalte competiţii, organizatorul are latitudinea de a fixa numărul de manşe, dar în nici un caz mai puţin de două manşe.  
8.2.4.1. Ordinea de start pentru competiția desfășurată cu trei manşe este:
- Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorți - de la numărul 1 până la ultimul număr de concurs.
- Manşa nr. 2 – în ordine inversă a tragerii la sorți - de la ultimul număr până la numărul 1 de start.
- Manşa nr. 3 – în ordinea inversă a clasamentului după primele două manşe.
8.2.4.2. Ordinea de start pentru concursurile din 4 (patru) manşe :
- Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorți - de la numărul 1 până la ultimul.
- Manşa nr. 2 – în ordinea clasamentului din prima manşă 
- Manşa nr. 3 – în ordinea inversă a tragerii la sorți - de la ultimul număr până la numărul 1.
- Manşa nr. 4 – în ordinea inversă a clasamentului după primele trei manşe.
8.2.4.3.  Ordinea de start pentru un concurs din două manşe
- Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorți
- Manşa nr. 2 – în ordinea inversă a clasamentului după prima manşă.

8.3.    Startul
8.3.1.    Se va da în ordinea stabilită şi trebuie să fie efectuat în 45 secunde la bob, respectiv 30 de secunde la skeleton și mononbob din momentul în care starterul arată „liber„ prin semnul acustic sau vizual.
8.3.2.    Sportivii participanţi au obligaţia ca la trecerea liniei de sosire să fie urcaţi în bob, în acest scop fiind montată deasupra liniei de sosire o ștachetă la înălţimea de 1,40 m. În cazul doborârii ștachetei, echipajul este penalizat cu  0,5 secunde.
8.3.3.    Dacă bobul trece linia de sosire fără un echipier urcat, chiar dacă nu atinge ștacheta, echipajul va fi descalificat.
8.3.4.    Sportivul de pe postul de pilot – probă individuală, sportivii de la monobob, împingătorul de la bobul de 2 persoane şi  cel de la bobul de 4 persoane trebuie să aibă ambele picioare în bob în momentul trecerii liniei de  sosire;  în caz contrar penalizarea este de 0,5 secunde
8.3.5.    Piloţii – atât la bob 2 persoane cat şi la bob 4 persoane şi  împingătorii laterali de la bobul de 4 persoane trebuie să fie cu ambele picioare în interiorul bobului. În cazul rămânerii doar pe sprijinul exterior (împingătorii laterali la bob 4 persoane) la trecerea liniei de sosire echipajul este penalizat cu 0,5 secunde

8.3.6. Dacă skeletonul trece linia de sosire fără ca sportivul să fie așezat, acesta va fi descalificat.
8.4.    Materiale şi  echipament
8.4.1.  Toţi sportivii de la monobob și skeleton, inclusiv membrii echipajelor de bob trebuie să poarte în timpul efectuării manşei casca integrală.
8.4.2.  Este permisă pentru împingerea bobului/monobobului/skeletonului utilizarea pantofilor cu cuie din atletism și/sau a pantofilor sport, cu excepția competițiilor care sunt organizate pe piste cu gheață.
8.5.    Echipajele de bob
8.5.1.  Toate manşele se vor face cu acelaşi echipaj, excepţie făcând cazurile paragrafului 8.5.2.
8.5.2.  În cazul de rănire sau îmbolnăvire este posibilă schimbarea membrilor echipajului – cu excepţia pilotului – dar numai cu aprobarea juriului.
8.5.3.  Juriul poate interzice startul concurenţilor care se prezintă în condiţii fizice sau psihice necorespunzătoare.
8.6.    Întreruperi sau opriri
8.6.1.  Întreruperea competiţiei se face cu acordul juriului în următoarele condiţii:
8.6.1.1.  Dacă intervine o defecţiune la bob.
8.6.1.2.  În condiţii de pârtie impracticabilă.
8.6.1.3.  Dacă instalaţia de cronometraj nu mai funcţionează.
8.6.2.     După orice întrerupere, va trebui să se acorde echipajului care urmează la start un timp suficient de pregătire.
8.7.    Repetarea manşei
După orice inconvenient, dacă acesta nu a fost din vina sportivului/echipajului, se poate repeta manşa, cu acordul juriului. Repetarea manşei se va face imediat ce sportivul/echipajul în cauza este gata de plecare. Următoarea mansă nu poate începe dacă există sportivi/echipaje care trebuie să repete manșa anterioară.
8.8     Cronometrajul şi  clasamentul
8.8.1.   Clasamentul se întocmeşte prin adiţionarea timpilor manşelor de concurs, pentru fiecare sportiv/echipaj în parte.
8.8.2 În cazul de egalitate, dacă doi sportivi/echipaje au obținut același timp final aceștia se vor clasa pe același loc.

8.8.3.   Pentru a fi validat rezultatul în caz de întrerupere a competiţiei, se va ține cont numai de manşele la care au participat toţi concurenţii.
8.8.4.   Clasamentul oficial cu rezultatele, va trebui să fie semnat de preşedintele juriului, delegatul tehnic şi de Directorul de concurs.

8.9.    Festivitatea de premiere 
8.9.1.   Festivitatea de premiere poate începe la 5 minute după terminarea concursului, dacă nu a fost înregistrată nici o contestaţie.
8.9.2.   La competiţiile desfășurate sub egida FRBS, validarea clasamentelor și acordarea titlului de campion se va face doar dacă la startul competiţiei se prezintă minimum 3 (trei) sportivi/echipaje din două cluburi diferite.
8.10.  Contestaţii
8.10.1. Forma
Contestaţiile vor fi adresate verbal juriului în termen de 5 minute de la terminarea concursului, pentru ca mai apoi, în termen de 10 minute aceste contestaţii să fie repetate în scris.
Dacă nu a fost adresată contestaţia verbală, în termenul stabilit, juriul este îndreptăţit să nu mai primească nici o contestaţie, chiar scrisă şi să permită începerea festivităţii de premiere. Reclamaţii sau contestaţii pot fi comunicate şi depuse numai de către delegatul structurii sportive prezent la competiția respectivă.
8.10.2. Taxe
Scrisoarea de contestaţie va fi însoţită de o cauţiune în valoare stabilită de Comitetul Federal al FRBS. Aceasta cauţiune va fi transmisa organizatorului în cazul în care contestaţia va fi respinsă. În cazul în care contestaţia este admisă, cauţiunea va fi returnata reclamantului.
8.10.3. Decizii
Deciziile privind contestaţiile depuse chiar în timpul concursului vor trebui luate pe loc şi  în timp util, în aşa fel încât cei implicaţi să poată continua concursul în cazul în care contestaţia a fost soluţionată.
Pentru contestaţiile depuse la sfârşitul concursului, juriul are la dispoziţie o ora pentru a lua o decizie. Juriul decide prin majoritate simplă de vot: în caz de egalitate, votul preşedintelui decide. Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de apel.

 

9.       DECIZII FINALE

9.1.      Intrare în vigoare
Prezentul regulament a fost aprobat în sedința Comitetului Federal din data de 28.08.2020 și intră în vigoare începând cu aceeași dată.

9.2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.

bottom of page