REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR DE
STARTURI CU  SKELETONUL

EDIŢIA 2010

1.GENERALITĂTI

2. PISTA DE CONCURS

3.SKELETONUL

4. ORGANIZATORII

5. JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC

6. DIRECTOR DE CONCURS

7. SERVICIUL SANITAR

8. COMPETITIA

9.DECIZII FINALE

1. GENERALITĂTI
F.R.BOB-SANIE, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Cluburile afiliate sunt singurele în drept să organizeze competiţii de starturi cu skeletonul. 
1.1.  COMPETITII
1.1.1. Campionatele naţionale de starturi
- se desfăşoară anual, la datele fixate în şedinţa de calendar a  F.R.B.S.
1.1.2. Competiţiile oficiale ale F.R.B.S.
Acestea sunt:
- competiţiile de la paragraful 1.1.1.
- toate celelalte competiţii fixate în calendarul F.R.B.S. şi aprobate de Comitetul Federal.
1.1.3. Programul şi invitaţiile
Programul şi invitaţiile pentru competiţiile de mai sus sunt trimise celor interesaţi de organizatorul fiecărei competiţii.
1.2. DREPTUL DE PARTICIPARE
1.2.1. Au dreptul de a înscrie sportivi la competiţiile oficiale ale F.R.B.S., numai cluburile şi asociaţiile sportive afiliate şi care au taxele plătite la zi.
Sportivii înscrişi în competiţiile oficiale ale F.R.B.S. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.2.1.1. să fie legitimaţi la clubul sau asociaţia sportiva respectiva şi să aibă plătită taxa de legitimare.
1.2.1.2. să fie acoperit pe toata durata competiţiei de o asigurare în caz de accident sau deces.
1.2.1.3. Pot participa la concursurile de starturi doar sportivii care au concurat  în aceasta calitate în sezonul competiţional pe gheata , la cel puţin un concurs pe care l-au terminat fără incidente.
1.2.1.4. În funcţie de situaţie pot fi acceptaţi şi alţi sportivi numai în următoarele condiţii:
1.2.1.4.1. Sportivi juniori din secţiile afiliate care nu au mai fost legitimaţi la alt club şi din momentul legitimării nu au beneficiat de sezon de iarnă cu zăpadă, respectiv pârtie îngheţată.
1.3. ATRIBUIREA COMPETITIILOR
La cerere, în cadrul şedinţei anuale de calendar, F.R.B.S. atribuie competiţiile conform par.1.1.2., celor interesaţi în organizare.
1.4.JUNIORI  CATEGORII DE VARSTA
Sunt considerati in categoria de varsta juniori sportivii cu varsta de pana la 20 ani, la data competitiei (sau care implinesc in perioada 01.oct. – 31 martie a anului sportiv in curs)
In categoria  de varsta tineret  cu varsta de pana la 23 ani, la data competitiei, (sau care implinesc in perioada 1oct. / 31 martie a anului sportiv in curs)
Seniori – peste 23 ani
1.5.CONTROLUL DOPING
Dopajul este interzis. Comitetul Federal poate institui un control anti-doping, la oricare din competiţiile oficiale ale F.R.B.S., precum şi în afara acestor competiţii, în orice moment şi la oricare din sportivii legitimaţi la un club sau asociaţie sportivă. Comitetul Federal poate mandata efectuarea acestui control unei instituţii specializate.
1.6. ÎNSCRIERILE
1.6.1. Înscrierile sportivilor în competiţie se fac în scris, organizatorului, în termenul menţionat în invitaţie.
1.6.2. Organizatorul competiţiei poate pretinde o taxa de înscriere (în nici un caz mai mare de contravaloarea a 25 lei) pentru fiecare sportiv. Cerinţa unei taxe de înscriere trebuie să fie obligatoriu stipulata în invitaţie.
1.6.3. Oricare sportiv înscris se poate retrage în orice moment din competiţie. Taxa deja plătita nu se mai restituie.
1.7.  ACCEPTAREA REGULAMENTULUI
Din momentul înscrierii în competiţie se considera ca toţi participanţii (sportivi, şefi de echipă, antrenori, însoţitori oficiali) accepta şi vor respecta acest regulament.
1.8. RECORDUL
Toate recordurile sunt recunoscute şi omologate numai daca au fost obţinute într-o manşa de concurs oficial.
1.9. INFRACTIUNI
în cazul încălcării prevederilor prezentului regulament, penalitatea care va fi dictata de juriul de concurs, va fi proporţională cu gravitatea faptei, după cum urmează:
- avertisment
- amenda între 70 lei şi 100 Lei.
- excluderea din concurs.
Amenda va fi încasata de juriu şi suma va fi depusa la FRBS.
1.10. PATRONAJ ŞI PUBLICITATE
1.10.1. F.R.B.S. şi cluburile sau asociaţiile afiliate pot semna contracte cu firme comerciale sau organizaţii. F.R.B.S., poate solicita o copie a acestor contracte în orice moment.
1.10.2. MARCI COMERCIALE şi ECHIPAMENT
1.10.2.1. Aplicarea mărcilor comerciale pe echipamentul de concurs este admisa fără alte restricţii decât cele specificate la paragraful 1.10.2.2. din prezentul regulament.
1.10.2.2. F.R.B.S. pentru propriile interese îşi rezervă pentru publicitate următoarele spatii:
A) Pe cele doua laturi ale căştii pe o suprafaţa de 50cmp de fiecare parte.
B) Pe partea superioara a fiecărui braţ al sportivilor, o suprafaţa de cate 50cmp.
C) Numărul de concurs
1.10.3.  CONTROALE şi SANCTIUNI
1.10.3.1.Juriul este obligat la respectarea prevederilor art.1.10. şi va supraveghea competiţia începând cu prima zi de antrenament oficial, pana la terminarea competiţiei şi desfăşurarea ceremoniei de premiere.
1.10.3.2. Concurenţii care nu respecta prevederile prezentului regulament, vor fi descalificaţi. Daca juriul estimează ca greşeala nu este foarte grava, concurenţii vor primi doar avertisment.
1.10.4. Responsabilităţi
F.R.B.S. nu-si asuma nici o responsabilitate în privinţa accidentelor, stricăciunilor  sau reclamaţiilor de orice natura rezultate la o competiţie atribuita în organizare unor terţi.

Inapoi

2.   PISTA DE CONCURS
2.1.    Competiţiile oficiale ale F.R.B.S., de starturi cu skeletonul în România, se desfăşoară pe pista de starturi amenajata, respectându-se următoarele norme minime :
2.1.1.  Pista să fie prevăzuta cu un sistem de şine fixe pe care să ruleze skeletonul.
2.1.2. să aibă o lungime totala de minimum 75m.
2.1.3. Zona de elan (de la prag pana la prima fotocelula) să fie de minimum 5(cinci)m.
2.1.4. într-o parte şi cealaltă a skeletonului aşezat pe şine să existe spaţiu pentru împinsul şi alergarea cu acesta.
2.1.5. Porţiunea cronometrata să fie de cel puţin 40 m.
2.1.6. După linia de sosire, trebuie să existe spaţiu suficient pentru ca sportivul şi skeletonul  să se  poată  opri în siguranţa.
2.1.7. Pentru pistele noi, juriul va face un control minuţios şi va întocmi un proces verbal.
2.1.1. Recunoaşterea oficială a pistelor, precum si permisiunea de a fi folosite pentru competiţiile organizate sub egida F.R.B.S., trebuie făcută de Comitetul Federal F.R.B.S., după ce pârtia o fost inspectată de către Comisia Tehnică de Bob şi skeleton. Acest aviz nu are nici o legătură cu vreo obligaţie de garanţie.

Inapoi

3.    SKELETONUL
3.1. Skeletonul folosit pentru concursurile de starturi trebuie să aibă greutatea de pana la 35 kg.
3.2. Skeletonul folosit pentru concursurile de starturi trebuie să aibă prevăzut şi un sistem de frânare.
3.3. Skeletonul folosit nu poate fi schimbat în timpul concursului decât cu acordul juriului în condiţiile impuse de acesta: repetarea manşei, reducerea numărului de manşe, etc.

Inapoi

4.    ORGANIZATORII
4.1.   Organismul căruia i s-a atribuit organizarea unei competiţii oficiale de starturi cu skeletonul, se obliga la suportarea tuturor cheltuielilor legate de organizarea respectivei manifestări sportive.
4.2.     Organizatorul competiţiei trebuie să asigure o stare perfecta a pistei pe durata antrenamentului oficial şi a competiţiei.
4.3.     În timpul antrenamentului oficial şi al competiţiei, pista va fi pusa la dispoziţia concurenţilor gratuit.
4.4.     Invitaţia şi programul competiţiei trebuie transmis  din timp atât cluburilor participante cat şi secretariatului F.R.B.S.
4.5.     Programul trebuie să cuprindă :
- denumirea competiţiei
- data şi orele de antrenament şi concurs
- numărul şi natura premiilor
- valoarea taxei de înscriere (daca este cazul ) 
- data limita de primire a înscrierilor
- adresa cu numărul de telefon (fax)ale comitetului de Organizare
- conditii speciale pentru concurs ( nr manse)
- Facilitati pentru participanti
- Juriul 
- Directorul de concurs
- Informatii despre start : lungime, panta cronometraj
4.6.  Comitetul de organizare şi direcţiunea de concurs
4.6.1. Organismul căruia i-a fost atribuita organizarea unei competiţii trebuie sa-si constituie un comitet de organizare.
4.6.2. Direcţiunea de concurs are în componenta ;
- director de concurs 
- medic
- serviciul sanitar
- arbitrii
- cronometror
- comentator(speaker)
- serviciul de ordine
4.7.    Echipamentul tehnic
Următoarele dotări tehnice sunt obligatorii pentru organizarea unei competiţii de starturi cu skeletonul:
instalaţie de cronometraj 
asistenţă medicală conform legislaţiei în vigoare.

Inapoi

5.   JURIUL ŞI DELEGATUL TEHNIC
5.1 Pentru  competiţiile oficiale de starturi cu bobul din România, Delegatul tehnic,  este numit de  Birolu Executiv al  F.R.B.S. ; Juriul este format  din presedinte , numit si convocat de Biroul Executiv al F.R.B.S. si doi membrii alesi la prima sedinta tehnica.
5.2.    Juriul trebuie să fie prezent la locul de concurs, începând cu prima zi a antrenamentelor oficiale şi pana la terminarea competiţiei. în cazul în care unul dintre membri juriului nu este disponibil Delegatul  tehnic (Preşedintele Juriului) va numi un înlocuitor . în cazul în care Delegatul Tehnic (Preşedintele Juriului ) nu este disponibil, conducerea F.R.B.S. va dicta înlocuirea. Preşedintele Juriului va răspunde numai în fata Comitetului Federal.
5.3. Autoritate şi decizii
5.3.1. Juriul are autoritate absoluta în desfăşurarea unei competiţii şi îşi exercită controlul în cadrul prezentului regulament, având dreptul de decizie.
5.3.1.1. Este obligatorie permisiunea juriului pentru:
- repetarea manşei
- reducerea numărului de manşe
5.3.1.2. Numai Juriul decide :
- reducerea numărului de concurenţi
- pedeapsa în caz de infracţiune                 
- decizii asupra contestaţiilor
- executarea tragerii la sorti
- interdicţie de start pentru  sportivi
- întreruperea manşei sau a competiţiei.

Inapoi

6.   DIRECTOR DE CONCURS
6.1. Directorul de concurs este numit de organizatorii competiţiei, conform paragrafului 4.6.2.
6.2. Este responsabil de buna desfăşurare a antrenamentelor  şi competiţiei
6.3. După consultarea juriului autorizează folosirea pistei pentru antrenamente şi competiţii.
6.4. La sugestia juriului elimina impedimentele care ar putea împiedica buna desfăşurare a antrenamentelor şi competiţiei.
6.5. Executa toate deciziile juriului .
6.6. Opreşte concursul în caz de accident sau proasta funcţionare a echipamentului tehnic.

Inapoi

7.   SERVICIUL SANITAR
7.1. Cluburile şi asociaţiile sportive , sunt obligate să asigure proprii sportivi împotriva accidentelor.
7.2. În timpul antrenamentelor oficiale şi a concursului, este obligatorie asistenţa medicală conform legislaţiei în vigoare.

Inapoi

8.   COMPETITIA
8.1.  Antrenamentul oficial
8.1.1. Participarea la antrenamentul oficial este permisa numai sportivilor înscrişi în concurs.  
8.1.2. Antrenamentul oficial trebuie să aibă asigurat cronometraj electronic.
8.2.  Ordinea de start şi tragerea la sorti
8.2.1. Ordinea de start pentru antrenamentul oficial se stabileşte prin tragere la sorti pe cluburi.
8.2.2. Ordinea de start pentru competiţie este stabilita prin tragere la sorti  efectuata de juriu. Tragerea la sorti se face atât pentru număr cat şi pentru nume.
8.2.3. Numărul de start nu poate fi schimbat sau cedat altui sportiv.
8.2.4. Campionatele Naţionale ale României la starturi cu skeletonul se desfăşoară pe durata a trei manşe. Pentru celelalte competiţii, organizatorul are latitudinea de a fixa numărul de manşe, dar în nici un caz mai puţin de doua manşe.  
8.2.4.1. Ordinea de start pentru trei manşe este:
- Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorti - de la numărul 1       
pana la ultimul număr de concurs.
- Manşa nr. 2 – în ordine inversa tragerii la sorti-de la 
ultimul număr pana la numărul 1 de start.
- Manşa nr. 3 – în ordinea inversa a clasamentului după 
primele  doua manşe.
8.2.4.2. Ordinea de start pentru concursurile din 4( patru ) manşe :
- Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorti-de la numărul 1
pana la ultimul.
- Manşa nr. 2 – în ordinea clasamentului din prima manşa 
- Manşa nr. 3 – în ordinea inversa tragerii la sorti - de la
ultimul număr pana la numărul 1.
- Manşa nr. 4 – în ordinea inversa a clasamentului după 
primele trei manşe.
8.2.4.3.  Ordinea de start pentru un concurs din doua manşe .
- Manşa nr. 1 – în ordinea tragerii la sorti
- Manşa nr. 2 – în ordinea inversa a clasamentului după
prima manşa.
8.3. Startul
8.3.1. Se va da în ordinea stabilita şi trebuie să fie efectuat în 30 secunde din momentul în care starterul arata „liber „prin semnal acustic sau vizual.
8.3.2. Sportivii participanţi au obligaţia ca la trecerea liniei de sosire să fie urcaţi în skeleton.
8.3.3. Sportivii participanţi au obligaţia ca la trecerea liniei de sosire să fie aşezaţi pe skeleton, în acest scop fiind montată deasupra liniei de sosire o ştachetă la înălţimea de 60 cm. În cazul doborârii ştachetei, sportivul va fi penalizat cu 25/100.
8.3.4. Daca skeletonul trece linia de sosire fără ca sportivul să fie urcat, el va fi descalificat.
8.4.  Materiale şi echipament
8.4.1. Toţi sportivii trebuie să poarte în timpul efectuării manşei casca integrala.
8.4.2. Este permisa pentru împingerea skeletonului utilizarea pantofilor cu cuie din atletism.
8.4.3. Juriul poate interzice startul concurenţilor care se prezintă în condiţii fizice sau psihice necorespunzătoare.
8.6.   Întreruperi sau opriri
8.6.1.   Întreruperea competiţiei se face cu acordul juriului în următoarele condiţii:
8.6.1.1. Daca intervine o defecţiune la skeleton 
8.6.1.2. Daca timpul este nefavorabil
8.6.1.3. Daca instalaţia de cronometraj nu mai funcţionează .
8.6.2.  După orice întrerupere , va trebui să se acorde sportivului care urmează la start un timp suficient de pregătire.
8.7.  Repetarea manşei
După orice inconvenient, daca acesta nu a fost din vina sportivului, se poate repeta manşa, cu acordul juriului. Repetarea manşei se va face imediat ce sportivul  în cauza este gata de plecare.
8.8   Cronometrajul şi clasamentul
8.8.1. Clasamentul se întocmeşte prin adiţionarea timpilor manşelor de concurs, pentru fiecare sportiv  în parte.
8.8.2. Departajarea se va face astfel:in cazul de egalitate (la sutimi de secunda) se va lua în considerare manşa cea mai buna, iar daca egalitatea persista se vor clasa pe acelaşi loc.
8.8.3. Pentru a fi validat rezultatul în caz de întrerupere a competiţiei, se va tine cont numai de manşele la care au participat toţi concurenţii.
8.8.4. Clasamentul oficial cu rezultatele, va trebui să fie semnat de Preşedintele juriului şi de Directorul de concurs.
8.9.  Festivitatea de premiere 
8.9.1. Festivitatea de premiere poate începe la 5 minute după terminarea concursului, daca nu a fost înregistrata nici o contestaţie .
8.9.2. La competiţiile de la paragraful 1.1.1., acordarea titlului de campion se va face doar daca la startul competiţiei se prezintă minimum 3(trei) sportivi. 
8.10. Contestaţii
8.10.1. Forma
Contestaţiile vor fi adresate verbal juriului în termen de 5 minute de la terminarea concursului, pentru ca mai apoi, în termen de 20 minute aceste contestaţii să fie repetate în scris. Reclamaţii sau contestaţii pot fi comunicate şi depuse numai de conducătorul echipei.
8.10.2. Taxe
Scrisoarea de contestaţie va fi însoţita de o cauţiune în valoare de 100,00 lei. Aceasta cauţiune va fi transmisa organizatorului în cazul în care contestaţia va fi respinsa. In cazul în care contestaţia este admisa, cauţiunea va fi returnata reclamantului.
8.10.3. Decizii
Deciziile privind contestaţiile depuse chiar în timpul concursului vor trebui luate pe loc şi în timp util, în aşa fel încât cei implicaţi să poată continua concursul în cazul în care contestaţia a fost soluţionata.
Pentru contestaţiile depuse la sfârşitul concursului, juriul are la dispoziţie o ora pentru a lua o decizie. Juriul decide prin majoritate simpla de vot : in caz de egalitate, votul preşedintelui decide.
Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de apel.

Inapoi

9. DECIZII FINALE
Prezentul regulament s-a abrobat în şedinţa Comitetului Federal al F.R.B.S. din data de 7 iunie 2010 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.